BIP
31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
PSYCHOLOG JW.


PSYCHOLOG – KONSULTANT DOWÓDCY DS.PROFILAKTYKI PSYCHOLOGICZNEJ


    pani Magdalena UŁAWSKA  
 pani Daria NITSCHKE - KUKLA (zastępstwo pani Adrianna KALECIŃSKA)

pani Magdalena CHOROŚ
Psycholog – konsultant dowódcy do spraw profilaktyki psychologicznej,

organizuje działalność psychologiczną w 31. BLT m.in. w zakresie pomocy, poradnictwa
i szkolenia psychologicznego.

W ramach diagnozy i pomocy psychologicznej prowadzi konsultacje i udziela porad żołnierzom, pracownikom wojska oraz członkom ich rodzin, pracuje w obszarze wsparcia psychologicznego i interwencji kryzysowej, uczestniczy w pracach doraźnie powoływanych zespołów interwencyjnych oraz pełni funkcję doradczą
i wspomaga dowódców wszystkich szczebli dowodzenia.

 

 

Psychologiczny Punkt Konsultacyjny JW 1156,

pom. nr 110 - 111 w budynku nr 58 (parter)

tel. 261 – 548 – 550

 
W przypadku służbowej nieobecności Psychologa,
należy zwrócić się do Szefa Sekcji Wychowawczej (261–548–002)
 celem pozyskania niezbędnych do kontaktu informacji.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych