BIP
31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
BIP - 31. BLT

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) 31. BLT jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej.Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:

  • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej;

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań  dla systemów teleinformatycznych;

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.  w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;

  • Decyzja nr 108 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.

  • Decyzja Nr 209/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie  udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej;

 

UWAGA

Informacje zawarte na stronie stronie internetowej 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego stanowiące informacje publiczne w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej są TYLKO I WYŁACZNIE INFORMACJE OPATRZONE METRYKĄ PUBLIKOWANEGO DOKUMENTU I LOGO BIP. Wszelkie inne informacje stanowią wyłącznie materiał informacyjny i promocyjny i nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu Ustawy. Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania serwisu BIP lub występujących błędów w serwisie proszę kierować do redaktora serwisu BIP 31.BLT kpt. Krzysztofa Nanuś ( lub osób zastępujących) na adres poczty elektronicznej: 31blt.rzecznik@wp.mil.pl

 

 

 

 

LINK do BIP: www.bip.gov.pl/subjects/view/35158

 

Data utworzenia:05.05.2015

Autor: kpt. Krzysztof Nanuś

Data publikacji:09.10.2015 11:28

Osoba publikująca:kpt. Krzysztof Nanuś

Data ostatniej modyfikacji:09 .11.2015 10:04

Osoba modyfikująca: kpt. Krzysztof Nanuś

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych