BIP
31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
DZIAŁALNOŚĆ 31. BLT

 

Obowiązek sporządzania przez Dowódcę 31. BLT  planu działalności i sprawozdania z planu działalności wynika z:

  • Decyzji Nr 138/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w dziale obrona narodowa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 134),

  • Decyzji nr 218/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Poz. 179).

Plan działalności JW. 1156 oraz sprawozdania z Planu działalności JW. 1156 stanowią informację niejawną zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

 

 

 

Data utworzenia:05.05.2015

Autor: kpt. Krzysztof Nanuś

Data publikacji:09.10.2015 11:28

Osoba publikująca:kpt. Krzysztof Nanuś

Data ostatniej modyfikacji:07 .03.2016 07:44

Osoba modyfikująca: kpt. Krzysztof Nanuś

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych