BIP
31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
ST. PODOFICER DOWÓDZTWA BAZY

 


  st. chor. szt. Tomasz Sędzikowskist. chor. szt. Tomasz SĘDZIKOWSKI z dniem 19 października 2015 r.  został wyznaczony  do czasowego pełnienia obowiązków na  stanowisku starszego podoficera dowództwa bazy w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego.

Jakostarszy podoficer dowództwa bazy odpowiada za reprezentowanie przed przełożonymi interesów korpusu osobowego podoficerów zawodowych w granicach obowiązujących przepisów, a także (spełniając funkcje opiniodawczo-doradcze i inicjatywne) - wobec Dowódcy Bazy. Ponadto inicjowanie działań zmierzających do umacniania autorytetu podoficerów zawodowych w społeczeństwie.

st. chor. szt. Tomasz SĘDZIKOWSKI służbę wojskową rozpoczął w 1988 r. jako kadet w Szkole Chorążych Wojsk Pancernych w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły chorążych , został wyznaczony na stanowisko dowódcy plutonu czołgów w 5 Dywizji  Zmechanizowanej w Gubinie, w batalionie czołgów im Ułanów Karpackich. W kolejnych latach do roku 2001, poprzez Opole, Kożuchów,  Kosowo pełnił służbę na stanowiskach: dowódca plutonu, technik kompani, chorąży zaopatrzenia , szef kompani. W 06-2001 r. został wyznaczony na stanowisko szefa kompani transportowej w 3 Bazie Lotniczej w Wrocławiu, gdzie służbę pełnił do roku 2004.  W 03-2004 r. został wyznaczony na stanowisko szefa grupy zabezpieczenia technicznego w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego, w której to do dnia dzisiejszego pełni służbę. Od 2008 r. czynny członek (skarbnik) Stowarzyszenia Ułanów Karpackich  - http://www.stowarzyszenieuk.pl/


WYKSZTAŁCENIE

1988-1991 Szkoła Chorążych Wojsk Pancernych;
1998  Kurs Szefów Pododdziału i  baterii;
2007 Kurs Języka angielskiego;
2013 Kurs pomocników ds. Podoficerów;


GŁÓWNE WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA

Odznaka Ułanów Karpackich
Odznaka Wzorowy Szef
Brązowy Krzyż Zasługi
Złoty, Srebrny i Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
Srebrny i Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju
Medal Pro Memoria


DATY AWANSU

Mł. chorąży 24.08.1991 r.
Chorąży  1994 r.
Starszy chorąży 1998 r.
Mł. chorąży sztabowy 2003 r.
Starszy chorąży sztabowy 2014 r.

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych