BIP
31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
AKTUALNOŚCI
POWITANIE ŻOŁNIERZY PKW ORLIK 7
03.10.2017
W dniu 02.10.2017 r. na lotnisku Poznań – Krzesiny odbyła się uroczystość powitania żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego ORLIK 7, kończących swoją 5-miesięczną służbę w ramach misji Baltic Air Policing.

    W dniu 02.10.2017 r. na lotnisku Poznań – Krzesiny odbyła się uroczystość powitania żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego ORLIK 7, kończących swoją 5-miesięczną służbę w ramach misji Baltic Air Policing.
    W czasie uroczystego apelu zebrani generałowie, oficerowie, zaproszeni goście byli świadkami oficjalnej ceremonii wojskowej towarzyszącej powrotowi wydzielonych sił i środków z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego i innych jednostek wspomagających, które zgodnie z Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zaaprobowaną przez Parlament RP, od 01.05.2017 r. skutecznie nadzorowały przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii.
    Podczas ceremonii Dowódcę Generalnego RSZ reprezentował I Zastępca Dowódcy Generalnego gen. dyw. pil. Jan Śliwka, natomiast Dowódcę Operacyjnego RSZ reprezentował Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowódca Komponentu Powietrznego gen. bryg. pil. Dariusz Malinowski, którzy poprzez wspólne podpisanie protokołów w symboliczny sposób przekazali sobie zwierzchnictwo nad powracającymi z misji żołnierzami.
    Doniosłym momentem powitania było złożenie meldunku przez Dowódcę Polskiego Kontyngentu Wojskowego ORLIK 7 ppłk. pil. Piotra Ostroucha o wypełnieniu zadań mandatowych, a także przekazanie flagi państwowej, która towarzyszyła żołnierzom przez cały okres pełnionej misji.
    W czasie okolicznościowych przemówień głównym mottem były podziękowania składane dla całego stanu osobowego ORLIK 7 za włożony trud i żołnierskie poświęcenie, które miały ogromny wpływ na poziom wykonywanych zadań, bardzo wysoko ocenianych przez przełożonych wyższych szczebli dowodzenia.
    Zgodnie z rozkazami Dowódcy Generalnego RSZ i Dowódcy 2. SLT część żołnierzy została wyróżniona tytułami i odznakami honorowymi, a także innymi formami żołnierskich podziękowań.
    Misja Baltic Air Policing była 44. zmianą spośród wszystkich państw NATO, siódmą pełnioną przez Siły Powietrzne RP, jednocześnie będąc pierwszą zmianą w czasie której 24-godzinny dyżur bojowy pełniły nasze samoloty wielozadaniowe F-16 „Jastrząb”.
    Uroczysty charakter okolicznościowemu apelowi nadał również udział kompanii i orkiestry reprezentacyjnej Sił Powietrznych, na których zawsze można liczyć podczas ważnych wydarzeń mających miejsce w wojskowym środowisku.

Tekst: mjr Krzysztof TERZYK
Zdjęcia: mł. chor. Sławomir CHOCZAJ / mł. chor. Dariusz KACZMAREK
Galeria: 31blt.wp.mil.pl/pl/4_365.html
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych