BIP
31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE STRZELECKIE KADRY
27.11.2017
W dniu 27 listopada br. w ramach szkolenia uzupełniającego żołnierzy JW 1156, na strzelnicy Zespołu Sportowego, przeprowadzono zajęcia ze szkolenia strzeleckiego dla żołnierzy Sztabu, Logistyki, PSRL i Sekcji Wychowawczej.

 

W dniu 27 listopada br. w ramach szkolenia uzupełniającego żołnierzy Bazy, na strzelnicy Zespołu Sportowego, przeprowadzono zajęcia ze szkolenia strzeleckiego dla żołnierzy Sztabu, Logistyki, PSRL i Sekcji Wychowawczej.

Organizatorem zajęć był Szef Sekcji Szkolenia, pełniący funkcję kierownika strzelania, który odpowiadał za bezpieczny i zgodny z procedurami przebieg zajęć. Po przeglądzie broni, szczegółowym omówieniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa i warunków strzelania, żołnierze biorący udział w zajęciach, wykonali strzelanie z pistoletu wojskowego. Podczas zajęć kierownik strzelania, na bieżąco, przy tarczach, omawiał uzyskane wyniki, wskazując popełniane przez strzelających błędy, w celu ich wyeliminowania w trakcie kolejnego strzelania.

Zasadnicze cele szkoleniowe przeprowadzonych zajęć zostały osiągnięte, tzn. żołnierze praktycznie doskonalili swoje umiejętności w prowadzeniu skutecznego ognia do celu, a dzięki przeprowadzonej konserwacji broni po strzelaniu, mogli też doskonalić nabytą wiedzę z zakresu budowy etatowego uzbrojenia.


Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Nanuś


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych