BIP
31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE TAKTYCZNE MKO Z UCZNIAMI KLAS WOJSKOWYCH ZSR ŚRODA WLKP.
09.04.2018
W dniu 05.04.2018 r. na terenie 31.BLT instruktorzy z mko przeprowadzili zajęcia ze szkolenia taktycznego z uczniami klas wojskowych z ZSR Środa Wlkp.

    W dniu 05.04.2018 r. na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, uczniowie klas wojskowych z Zespołu Szkół Rolniczych ze Środy Wlkp. wzięli udział w szkoleniu taktycznym zorganizowanym przez żołnierzy – instruktorów z Manewrowej Kompanii Ochrony. Szkolenie możliwe było do przeprowadzenia dzięki aktywnej współpracy szkoły z 31. BLT.
    Szkolenie przydało się szczególnie uczniom klasy technikum lotniskowych służb operacyjnych, gdzie sprawy bezpieczeństwa na lotniskach są bardzo ważne w dniu dzisiejszym - czasach zagrożenia terroryzmem.
    Zajęcia zostały przeprowadzone w rejonie starej Umocnionej Strefy Rozśrodkowania, gdzie pod czujnym okiem doświadczonego dowódcy drużyny ochrony, plut. Łukasza Skowrońskiego, żołnierze MKO mogli zaprezentować swój wysoki poziom wyszkolenia.
    W ramach wzajemnej współpracy, uczniowie klas wojskowych, członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec”, zapoznali się z etatowym uzbrojeniem żołnierzy, a także z zasadami bezpiecznego, praktycznego obchodzenia się z bronią podczas działań na polu walki, na które to zagadnienia żołnierze MKO muszą zwracać szczególną uwagę, zwłaszcza podczas zespołowego wykonywania zadań.
    Młodzież poznała również podstawowe techniki ratownictwa medycznego, które są niezbędną częścią działania w terenie. W tym wypadku kilku naszych uczniów, absolwentów kursów w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi mogło sprawdzić swoje umiejętności w praktyce.
    Na kolejnym punkcie nauczania młodzież została praktycznie zapoznana z granatem zaczepnym GR-42 i obronnym F-1. Po teorii był tam także czas na praktykę, rzucanie na celność.
    Każdy z uczniów przeszedł także szkolenie z maskowania, gdzie instruktorzy w praktyce oceniali prawidłowość przygotowanego maskowania. I w tym wypadku wypadliśmy bardzo dobrze.
    Po pokazach i szczegółowych omówieniach przeprowadzonych przez żołnierzy, instruowani stali się praktycznymi wykonawcami wcześniej przedstawianych zagadnień. Praktyka to podstawa!
Zrealizowane zajęcia przyniosły wiele korzyści każdej grupie biorącej w nich udział. Dla żołnierzy była to możliwość przekazania praktycznej wiedzy, częstokroć nabytej w czasie szkoleń poligonowych, ukierunkowanej na instruowanie mniej doświadczonych kolegów, a także ciągłego, podtrzymywania swoich umiejętności w zakresie prowadzonych działań w terenie.
    Młodzież, będąc uczestnikami zajęć, mogła się przekonać o żołnierskich metodach szkolenia, ze szczególnym ukierunkowaniem na zespołowe współdziałanie i pomoc w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia. Watro dodać, że takie praktyczne zajęcia przydadzą się uczniom planującym związać swoją przyszłość z mundurem.
    Pozytywnie przez żołnierzy, zostało odebrane zdyscyplinowanie i zaangażowanie uczniów, co niejednokrotnie ma bezpośredni wpływ na prezentowaną postawę i ukierunkowanie na przyszłość, również, powtarzając po raz kolejny, w realizacji planów zawodowych związanych ze służbą w formacjach mundurowych.
    Na sam koniec zajęć, żołnierze prowadzący szkolenia, nagrodzili najbardziej zaangażowanych uczniów dyplomami oraz wojskowymi ,,upominkami”
Młodzi uczniowie już czekają na kolejne szkolenie prowadzone przez żołnierzy Manewrowej Kompanię Ochrony.

Tekst i zdjęcia: mjr Krzysztof TERZYK / Marek IDASZEK – ZSR
Zdjęcia: Marek IDASZEK – ZSR
Galeria: 31blt.wp.mil.pl/pl/4_451.html
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych