BIP
31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
AKTUALNOŚCI
ZAJĘCIA Z UCZNIAMI KLAS MUNDUROWYCH ZSR  ŚRODA WLKP.
22.03.2019
W dniu 21.03.2019 r. na terenie 31. BLT na zajęciach taktycznych gościliśmy uczniów klas wojskowych z Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej.

    W dniu 21.03.2019 r. na terenie 31. BLT  na zajęciach taktycznych gościliśmy uczniów klas wojskowych z Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej.
    Zajęcia, w ramach długoletniej współpracy, zorganizowane zostały przez żołnierzy – instruktorów z manewrowej kompanii ochrony, którzy nie tylko przekazywali swoje nabyte dotychczas doświadczenia, ale również sprawdzili poziom wyszkolenia ogólnowojskowego młodzieży i ich sprawność fizyczną.
    Zajęcia rozpoczęły się od przeprowadzenia musztry zespołowej, w czasie której uczniowie potwierdzili swój wysoki poziom wyszkolenia i zdyscyplinowanie.
    Zajęcia taktyczne i realizowane sprawdziany praktyczne pokazały szkolonym, że służba w pododdziałach ochrony wymaga wysokiej kondycji, wytrzymałości psychicznej, ale też umiejętności wykonywania zadań w grupie.
    Uczniowie poznawali wykorzystywane przez żołnierzy mko uzbrojenie strzeleckie oraz wyposażenie indywidualne które posiada każdy z żołnierzy.
    Po pokazach i szczegółowych omówieniach przeprowadzonych przez żołnierzy, instruowani wykonywali zadania praktyczne oceniane przez instruktorów.
    Duże zaangażowanie uczniów na postawione zadania przyniosło  dla nich wiele korzyści, ale także żołnierze mko mieli możliwość przekazania praktycznej wiedzy, częstokroć nabytej w czasie szkoleń poligonowych, ukierunkowanej na instruowanie mniej doświadczonych kolegów, a także ciągłego podtrzymywania swoich umiejętności w zakresie prowadzonych działań w terenie.
    Pozytywnie przez żołnierzy zostało odebrane zdyscyplinowanie i zaangażowanie uczniów, co niejednokrotnie ma bezpośredni wpływ na prezentowaną postawę i ukierunkowanie na przyszłość, w realizacji planów zawodowych związanych ze służbą w formacjach mundurowych.

Tekst: Diana KACZMARSKA
Zdjęcia: st. szer. Maciej WRONA
Galeria: 31blt.wp.mil.pl/pl/4_533.html
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych