BIP
31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
AKTUALNOŚCI
POWITANIE ŻOŁNIERZY PKW ORLIK 8
07.05.2019
W dniu 6 maja br. na lotnisku Poznań - Krzesiny odbyła się uroczystość powitania żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego ORLIK 8, kończących swoją 5-miesięczną służbę w ramach misji Baltic Air Policing.

 
 
 
W dniu 6 maja br. na lotnisku Poznań - Krzesiny odbyła się uroczystość powitania żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego ORLIK 8, kończących swoją 5-miesięczną służbę w ramach misji Baltic Air Policing.
    W czasie uroczystego apelu zebrani generałowie, oficerowie, zaproszeni goście byli świadkami oficjalnej ceremonii wojskowej towarzyszącej powrotowi wydzielonych sił i środków z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego i innych jednostek wspomagających, które zgodnie z Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zaaprobowaną przez Parlament RP, od stycznia do maja 2019 roku skutecznie nadzorowały przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii.
    Podczas ceremonii Dowódcę Generalnego RSZ reprezentował Inspektor Sił Pwoeitrznych gen. bryg. pil. Jacek Pszczoła, natomiast Dowódcę Operacyjnego RSZ reprezentował płk pil. Waldemra Gołebiowski, którzy poprzez wspólne podpisanie protokołów w symboliczny sposób przekazali sobie zwierzchnictwo nad powracającymi z misji żołnierzami.
    Doniosłym momentem powitania było złożenie meldunku przez Dowódcę Polskiego Kontyngentu Wojskowego ORLIK 8 ppłk. pil. Adama Kalinowskiego o wypełnieniu zadań mandatowych, a także przekazanie flagi państwowej, która towarzyszyła żołnierzom przez cały okres pełnionej misji.
    W czasie okolicznościowych przemówień głównym mottem były podziękowania składane dla całego stanu osobowego ORLIK 8 za włożony trud i żołnierskie poświęcenie, które miały ogromny wpływ na poziom wykonywanych zadań, bardzo wysoko ocenianych przez przełożonych wyższych szczebli dowodzenia.
    Zgodnie z rozkazami Dowódcy Generalnego RSZ, Dowódcy 2. SLT oraz 31. BLT część żołnierzy została wyróżniona tytułami i odznakami honorowymi, a także innymi formami żołnierskich podziękowań.
    Misja Baltic Air Policing była ósmą pełnioną przez Siły Powietrzne RP,  będąc jednoczesnie drugą zmianą w czasie której 24-godzinny dyżur bojowy pełniły  samoloty wielozadaniowe F-16 „Jastrząb”.
    Uroczysty charakter okolicznościowemu apelowi nadał również udział kompanii i orkiestry reprezentacyjnej Sił Powietrznych, na których zawsze można liczyć podczas ważnych wydarzeń mających miejsce w wojskowym środowisku.
 

Tekst: kpt. Krzysztof Nanuś

Zdjecia : Piotr Łysakowski
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych