BIP
31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
AKTUALNOŚCI
SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI MASEK W ATMOSFERZE SKAŻONEJ
30.10.2019
W dniu 29.10.2019 r. żołnierze i pracownicy RON poszczególnych komórek organizacyjnych 31. BLT brali udział w sprawdzeniu szczelności masek w atmosferze skażonej.

 
 

 

Zajęcia, przeprowadzone po raz dugi w tym miesiącu, zgromadziły liczne grono uczestników, którzy zgodnie
z przygotowanymi planami Szefa OPBMR zostali poddani cyklicznemu sprawdzianowi mającego na celu zweryfikowanie poprawności działania przydzielonych masek przeciwgazowych oraz sprawdzenie odporności psychicznej ćwiczących, wynikającej z przebywania w atmosferze skażonej środkiem chemicznym.
 Zgodnie z obowiązującymi procedurami na wstępie zajęć Szef OPBMR omówił zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie zajęć, właściwości środka chemicznego na oddziaływanie którego zostali poddani ćwiczący, a także inne informacje dotyczące organizacji i przebiegu zajęć.
Wszyscy ćwiczący zostali poddani przeglądowi medycznemu, a także przed wejściem do namiotu, w którym przebiegało sprawdzenie, ostatecznie zweryfikowano stan techniczny masek przeciwgazowych.
Zajęcia dzięki wzorowemu ich zorganizowaniu i przeprowadzeniu oraz właściwemu zaangażowaniu ćwiczących przebiegły sprawnie, zgodnie z planem oraz założeniami szkoleniowymi postawionymi przed wszystkimi uczestnikami na początku zajęć.
 
Tekst: mjr Krzysztof TERZYK
Zdjęcia: kpt. Krzysztof NANUŚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych