BIP
31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
AKTUALNOŚCI
JEDNODNIOWE ĆWICZENIE WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY
10.04.2017
W dniu 08.04.2017 r. na terenie 31. BLT zrealizowane zostało jednodniowe ćwiczenie wojskowe żołnierzy rezerwy.

     W dniu 08.04.2017 r. na terenie 31. BLT zrealizowane zostało jednodniowe ćwiczenie wojskowe żołnierzy rezerwy.
     Zgodnie z „Planem powołania rezerw osobowych 31. BLT w 2017 roku”, po raz kolejny nowi żołnierze rezerwy mogli naocznie poznać jednostkę wojskową w której posiadają przydziały mobilizacyjne.
     Schemat przebiegu całodniowego ćwiczenia, sprawdzony praktycznie podczas wcześniejszych szkoleń, i tym razem doskonale spełnił swoje założenia.
     „Rezerwiści” przybyli na ćwiczenie mogli praktycznie zapoznać się z procedurami wypracowanymi w 31. BLT, które są realizowane w przypadku ich alarmowego powoływania do służby, w jednostce do której zostali przydzieleni na czas sytuacji szczególnych, wymagających działania, zgodnie z bojowym przeznaczeniem bazy.
     W trakcie tego jednodniowego ćwiczenia, żołnierze rezerwy poznali najważniejsze procedury obowiązujące z chwilą ich przybycia do jednostki i przyjmowania na stan ewidencyjny 31. BLT. Zapoznali się oni z zasadami funkcjonowania PKI, PPW, a dzięki rozwiniętemu, polowemu punktowi wydawania posiłków, poznali również namiastkę żołnierskiego życia w warunkach polowych.
     W czasie apelu ewidencyjnego z całym stanem osobowym żołnierzy rezerwy biorącym w tym dniu udział w ćwiczeniach, spotkał się Zastępca Dowódcy Bazy płk dr inż. Wojciech SATKOWSKI, który w tym dniu pełnił obowiązki Dowódcy Bazy.
      W Sali Tradycji 31. BLT,  w obecności kadry dowódczej biorącej udział w ćwiczeniu oraz w asyście sztandaru 31. BLT, pięciu żołnierzy rezerwy złożyło przysięgę wojskową.
     Podczas zajęć praktycznych, dzięki wystawionym przez żołnierzy GOT i GW wybranym egzemplarzom sprzętu, żołnierze rezerwy mieli możliwość ogólnego zapoznania się ze specjalistycznymi maszynami, które powinni oni obsługiwać w czasie wykonywania zadań na rzecz 31. BLT. Nie obeszło się również bez wizyty w miejscach, które cieszą się zainteresowaniem wszystkich grup odwiedzających nas, czyli przy samolocie wielozadaniowym F-16, na spadochroniarni i hangarach Grupy „Archeo”, gdzie eksponowane są samoloty historyczne.
    Założony cel zorganizowanego ćwiczenia został osiągnięty. Żołnierze rezerwy poznali ogólny zarys tego, co ich czeka w przypadku dłuższej wizyty i niezbędnego współdziałania z żołnierzami zawodowymi pełniącymi służbę w 31. BLT.
 
Tekst: mjr Krzysztof TERZYK
Zdjęcia: mjr Łukasz KRUSZWICKI / Natalia KWIATKOWSKA
Galeria:  31blt.wp.mil.pl/pl/4_303.html
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych