BIP
31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
Oferty pracy

Poznań, dnia 06.09.2018 r.

Ogłoszenie nr 39 / 2018

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1156 ZATRUDNI PRACOWNIKA WOJSKA NA STANOWISKO:

 

STARSZY REFERENT

ZASTĘPSTWO

     - wymiar czasu pracy: 1,0

 

Komórka organizacyjna – Grupa Działań Lotniczych / Sekcja Szkolenia Lotniczego

 

       I.       Wymagania obowiązkowe:

-             wykształcenie średnie i staż pracy 3 lata;*

-              wykształcenie wyższe i staż pracy niewymagany.

-         znajomość języka angielskiego na poziomie 1,1,1,1 wg. STANAG 6001

 

      II.      Wymagania preferowane

-           wyższe magisterskie lub podyplomowe w specjalności administracja, zarządzanie, logistyka;

-           znajomość języka angielskiego na poziomie 2,2,2,2 wg. STANAG 6001

-           bardzo dobra znajomość pakietu OFFICE

-           staż pracy na stanowisku administracyjno-biurowym – 3 lata

-           poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli TAJNE lub wyższe;

 

     III.     Kompetencje

-           umiejętność pracy w zespole;

-           właściwa interpretacja przepisów;

-           zdolność analitycznego myślenia;

-           asertywność;

-           terminowość;

-           dokładność

-           umiejętność właściwej organizacji pracy

 

     IV.     Główne zadania:

-           prowadzenie grafików, zestawień i pozostałej dokumentacji komórki wewnętrznej;

-           przygotowanie danych do zestawień i meldunków;

-           archiwizacja zebranej dokumentacji.

 

*- staż pracy wynikający ze świadectw pracy

 

 

Wnioski (listy motywacyjne) wraz z CV proszę składać do Sekcji Personalnej  JW 1156 lub drogą mailową: 31blt.sekcjapersonalna@ron.mil.pl do dnia 13.09.2018 r.

W CV powinny być zawarte tylko dane osobowe określone w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r., poz. 108).

W przypadku podania w dokumentach aplikacyjnych szerszego zakresu informacji, niż wynikający z  221 Kodeksu pracy, Jednostka Wojskowa 115 będzie przetwarzała takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych.

W takim przypadku niezbędne jest umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia     27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę Jednostce Wojskowej 1156 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

Pracownicy JW 1156 składają wnioski o przeniesienie na w/w stanowisko tylko drogą służbową.

 

Poznań, dnia 06.09.2018 r.

OGŁOSZENIE NR 40 / 2018

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1156 ZATRUDNI PRACOWNIKA WOJSKA NA STANOWISKO:

 

 

STARSZY REFERENT    

ZASTĘPSTWO                 

 wymiar czasu pracy: 1,0

 

Komórka organizacyjna – Sztab / Sekcja Szkolenia

 

       I.       Wymagania obowiązkowe:

            -           wykształcenie średnie i staż pracy 3 lata;*

            -           wykształcenie wyższe i staż pracy.

 

      II.      Wymagania preferowane

-           wyższe magisterskie lub podyplomowe w specjalności administracja, ekonomia;

-           bardzo dobra znajomość pakietu OFFICE

-           poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli ZASTRZEŻONE lub wyższe;

 

     III.     Kompetencje

-           właściwa interpretacja przepisów;

-           zdolność analitycznego myślenia;

-           asertywność;

-           terminowość;

-           dokładność;

 

     IV.     Główne zadania:

-           prowadzenie dokumentacji materiałowo-szkoleniowej;

-           prowadzenie ewidencji sprzętu komórki wewnętrznej;

-           rozliczanie godzin lekcyjnych.

 

*- staż pracy wynikający ze świadectw pracy

 

 

Wnioski (listy motywacyjne) wraz z CV proszę składać do Sekcji Personalnej  JW 1156 lub drogą mailową: 31blt.sekcjapersonalna@ron.mil.pl do dnia 09.09.2018 r.

W CV powinny być zawarte tylko dane osobowe określone w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r., poz. 108).

W przypadku podania w dokumentach aplikacyjnych szerszego zakresu informacji, niż wynikający z  221 Kodeksu pracy, Jednostka Wojskowa 115 będzie przetwarzała takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych.

W takim przypadku niezbędne jest umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia     27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę Jednostce Wojskowej 1156 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

Pracownicy JW 1156 składają wnioski o przeniesienie na w/w stanowisko tylko drogą służbową.

 

Poznań, dnia 06.09.2018 r.

Ogłoszenie nr 41 / 2018

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1156 ZATRUDNI PRACOWNIKA WOJSKA NA STANOWISKO:

 

OPERATOR

     - wymiar czasu pracy: 0,75

 

Komórka organizacyjna – Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości / Infrastruktura

wykonywanie obowiązków w obiekcie ul. Głuszyna

       I.       Wymagania obowiązkowe:

-             wykształcenie zasadnicze zawodowe w specjalnościach technicznych

 

      II.      Wymagania preferowane

-           wykształcenie średnie w specjalnościach technicznych

 

     III.     Kompetencje

-           umiejętność pracy w zespole;

-           asertywność;

-           terminowość;

-           dokładność;

-           punktualność.

 

 

     IV.     Główne zadania:

-           utrzymywanie sprawności technicznej obsługiwanego obiektu

 

*- staż pracy wynikający ze świadectw pracy

 

 

Wnioski (listy motywacyjne) wraz z CV proszę składać do Sekcji Personalnej  JW 1156 lub drogą mailową: 31blt.sekcjapersonalna@ron.mil.pl do dnia 20.09.2018 r.

W CV powinny być zawarte tylko dane osobowe określone w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r., poz. 108).

W przypadku podania w dokumentach aplikacyjnych szerszego zakresu informacji, niż wynikający z  221 Kodeksu pracy, Jednostka Wojskowa 115 będzie przetwarzała takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych.

W takim przypadku niezbędne jest umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia     27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę Jednostce Wojskowej 1156 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

Pracownicy JW 1156 składają wnioski o przeniesienie na w/w stanowisko tylko drogą służbową.

 

Poznań, dnia 06.09.2018 r.

Ogłoszenie nr 41 / 2018

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1156 ZATRUDNI PRACOWNIKA WOJSKA NA STANOWISKO:

 

STARSZY OPERATOR OBSŁUGI I NAPRAWY URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

     - wymiar czasu pracy: 0,5

 

Komórka organizacyjna – Sekcja Wychowawcza / Klub

 

       I.       Wymagania obowiązkowe:

-             wykształcenie zasadnicze zawodowe w specjalnościach technicznych

 

      II.      Wymagania preferowane

-           wykształcenie średnie w specjalnościach technicznych

 

     III.     Kompetencje

-           umiejętność pracy w zespole;

-           asertywność;

-           terminowość;

-           dokładność;

-           punktualność.

 

 

     IV.     Główne zadania:

-           obsługa i utrzymanie sprzętu nagłaśniającego w sprawności technicznej

 

 

 

Wnioski (listy motywacyjne) wraz z CV proszę składać do Sekcji Personalnej  JW 1156 lub drogą mailową: 31blt.sekcjapersonalna@ron.mil.pl do dnia 20.09.2018 r.

W CV powinny być zawarte tylko dane osobowe określone w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r., poz. 108).

W przypadku podania w dokumentach aplikacyjnych szerszego zakresu informacji, niż wynikający z  221 Kodeksu pracy, Jednostka Wojskowa 115 będzie przetwarzała takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych.

W takim przypadku niezbędne jest umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia     27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę Jednostce Wojskowej 1156 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

Pracownicy JW 1156 składają wnioski o przeniesienie na w/w stanowisko tylko drogą służbową.

 


Poznań, dnia 06.09.2018 r.

Ogłoszenie nr 43 / 2018

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1156 ZATRUDNI PRACOWNIKA WOJSKA NA STANOWISKO:

 

KONSERWATOR

     - wymiar czasu pracy: 1,0

 

Komórka organizacyjna – Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości / Infrastruktura

wykonywanie obowiązków w obiekcie ul. Prominista

       I.       Wymagania obowiązkowe:

-             wykształcenie podstawowe.

 

      II.      Wymagania preferowane

-           wykształcenie zasadnicze zawodowe w specjalnościach technicznych.

 

     III.     Kompetencje

-           umiejętność pracy w zespole;

-           asertywność;

-           terminowość;

-           dokładność;

-           punktualność.

 

 

     IV.     Główne zadania:

-           utrzymywanie czystości w przydzielonych obiektach;

-           dokonywanie drobnych napraw i konserwacji

 

*- staż pracy wynikający ze świadectw pracy

 

 

Wnioski (listy motywacyjne) wraz z CV proszę składać do Sekcji Personalnej  JW 1156 lub drogą mailową: 31blt.sekcjapersonalna@ron.mil.pl do dnia 20.09.2018 r.

W CV powinny być zawarte tylko dane osobowe określone w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r., poz. 108).

W przypadku podania w dokumentach aplikacyjnych szerszego zakresu informacji, niż wynikający z  221 Kodeksu pracy, Jednostka Wojskowa 115 będzie przetwarzała takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych.

W takim przypadku niezbędne jest umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia     27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę Jednostce Wojskowej 1156 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

Pracownicy JW 1156 składają wnioski o przeniesienie na w/w stanowisko tylko drogą służbową.

 


Poznań, dnia 06.09.2018 r.

Ogłoszenie nr 44 / 2018

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1156 ZATRUDNI PRACOWNIKA WOJSKA NA STANOWISKO:

 

INSPEKTOR

TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI     

 wymiar czasu pracy: 1,0

wykonywanie obowiązków w m. Leszno

Komórka wewnętrzna – Zespół Zabezpieczenia Leszno / Sekcja Obsługi Infrastruktury

       I.       Wymagania obowiązkowe:

-              wykształcenie średnie w specjalności budowlanej i staż pracy 3 lata; *

-              wykształcenie wyższe w specjalności budowlanej i staż pracy 1 rok. *

Wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z art. 12, 14 i 16 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz.1202)

      II.      Wymagania preferowane

-           wyższe magisterskie w specjalności konstrukcje budowlane;

-           posiadanie świadectwa kwalifikacji uprawniające do zajmowania się urządzeniami w zakresie dozoru

-           umiejętność sporządzania kosztorysów budowlanych;

-           3-letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy;

-           bardzo dobra znajomość pakietu OFFICE

-           poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli ZASTRZEŻONE lub wyższe;

     III.     Kompetencje

-           właściwa interpretacja przepisów;

-           zdolność analitycznego myślenia;

-           asertywność;

-           terminowość;

-           dokładność;

     IV.     Główne zadania:

-           organizowanie robót budowlanych i robót konserwacyjnych budynków;

-           prowadzenie ewidencji rozliczeń i napraw konserwacyjnych obiektów budowalnych;

-           kontrolowanie wykonania prac konserwacyjnych obiektów budowlanych;

-           przeprowadzanie przeglądów technicznych obiektów;

-           planowanie potrzeb materiałowych

 

*- staż pracy wynikający ze świadectw pracy

Wnioski (listy motywacyjne) wraz z CV proszę składać do Sekcji Personalnej  JW 1156 lub drogą mailową: 31blt.sekcjapersonalna@ron.mil.pl do dnia 20.09.2018 r.

W CV powinny być zawarte tylko dane osobowe określone w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r., poz. 108).

W przypadku podania w dokumentach aplikacyjnych szerszego zakresu informacji, niż wynikający z  221 Kodeksu pracy, Jednostka Wojskowa 115 będzie przetwarzała takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych.

W takim przypadku niezbędne jest umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia     27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę Jednostce Wojskowej 1156 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

Pracownicy JW 1156 składają wnioski o przeniesienie na w/w stanowisko tylko drogą służbową.

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych