BIP
31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
Poznań, dnia 25.09.2018 r. Ogłoszenie nr 45 / 2018 JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1156 ZATRUDNI PRACOWNIKA WOJSKA NA STANOWISKO: STARSZY INFORMATYK wymiar czasu pracy: 1,0 Komórka or

                                                                                                                Poznań, dnia 25.09.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 45 / 2018

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1156 ZATRUDNI PRACOWNIKA WOJSKA NA STANOWISKO:

 

                                                                                                                STARSZY INFORMATYK

 wymiar czasu pracy: 1,0

Komórka organizacyjna – Sztab / Sekcja Zarządzania Systemami Informatycznymi

 

       I.       Wymagania obowiązkowe:

-          wykształcenie średnie ogólne lub techniczne i staż pracy 2 lata *

-            biegła znajomość budowy komputera

-            biegła znajomość programów OFFICE

-            dobra znajomość zagadnień sieciowych (LAN,WAN, TCP/IP)

-            dobra znajomość zagadnień związanych z administrowaniem systemami Windows 7

      II.      Wymagania preferowane

-           wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne *

-            poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli ZASTRZEŻONE lub wyższe

-      znajomość ACTIVE DIRECTORY

     III.     Kompetencje

-           podejmowanie właściwych decyzji

-           odpowiedzialność

-           skrupulatność

-           punktualność

     IV.     Główne zadania

-           administrowanie przydzielonymi systemami informatycznymi

-           prowadzenie dokumentacji eksploatowanych sieci i systemów

-           prowadzenie polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego

-           udział w obsługach technicznych sprzętu

-           znajomość aplikacji i rozwiązań technicznych wykorzystywanych we  wszystkich eksploatowanych systemach informatycznych;

-           opracowywanie wniosków, analiz i innych danych w zakresie zarządzania sieciami i systemami informatycznymi

-           instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych WINDOWS

-           konfiguracja switchy, reuterów

 

*- staż pracy wynikający ze świadectw pracy

 

Wnioski (listy motywacyjne) wraz z CV proszę składać do Sekcji Personalnej  JW 1156 lub drogą mailową: 31blt.sekcjapersonalna@ron.mil.pl do dnia 09.10.2018 r.

W CV powinny być zawarte tylko dane osobowe określone w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r., poz. 108).

W przypadku podania w dokumentach aplikacyjnych szerszego zakresu informacji, niż wynikający z  221 Kodeksu pracy, Jednostka Wojskowa 115 będzie przetwarzała takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych.

W takim przypadku niezbędne jest umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia     27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę Jednostce Wojskowej 1156 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

Pracownicy JW 1156 składają wnioski o przeniesienie na w/w stanowisko tylko drogą służbową.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych