BIP
31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
KONTAKTAdres korespondencyjny:

31 Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. Silniki 1 (od osiedla Głuszyna)
61-325 Poznań
fax: +48  261 548 555


Dowódca 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego
płk pil. Rafał ZADENCKI
sekretariat: +48  261 548 500
31blt.sekretariat@ron.mil.pl


Zastępca Dowódcy 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego:
vacat
Sekretariat Zastępcy Dowódcy: +48  261 548 600
31blt.sekretariat.zastepca@ron.mil.pl


Rzecznik prasowy:
kpt. Krzysztof NANUŚ

tel.kom.: +48 519 038 244
31blt.rzecznik@ron.mil.plOFICER DYŻURNY
ZGRUPOWANIA JEDNOSTEK WOJSKOWYCH POZNAŃ - KRZESINY

tel.: +48  261 548 560


Sekcja Zamówienień Publicznych

tel./fax: +48  261 548 611
31blt.przetargi@ron.mil.pl 


Sprawy personalno-kadrowe proszę kierować:
w zakresie:

- powołania do zawodowej służby wojskowej - mjr Krzysztof KOSTEWICZ  tel.  261 548 593

- służby w ramach Narodowych SIł Rezerwowych - mjr Krzysztof KOSTEWICZ   tel. 261 548 593,
chor. Leszek MROWIŃSKI   tel. 261 548 510

- ofert pracy dla pracowników wojska -  p. Elżbieta GABRYELEWICZ, p. Dariusz KOZŁOWSKI   tel. 261 548 508

31blt.sekcjapersonalna@ron.mil.pl  Kapelan 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego

kpt. ks. Piotr Listopad

tel. wojskowy 261 574414

tel. miejski 61 – 6628544

tel. kom. 504 024 340


 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych