BIP
31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
OGŁOSZENIA

 

 

Poznań, dnia 22.03.2018 r.

Ogłoszenie nr 17 / 2018

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1156 ZATRUDNI PRACOWNIKA WOJSKA NA STANOWISKO:

 

STARSZY KSIĘGOWY

- zastępstwo

wymiar czasu pracy: 1,0

 

Komórka organizacyjna – Pion Głównego Księgowego / Sekcja Księgowości i Rozliczeń

 

 1. Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie średnie i staż pracy 4 lata; *

 • wykształcenie wyższe i staż pracy 2 lata. *

 

 1. Wymagania preferowane

- wyższe magisterskie lub podyplomowe w specjalności rachunkowość budżetowa;

- bardzo dobra znajomość pakietu OFFICE

- 4-letni staż pracy na stanowisku administracyjno-biurowym związany z obsługą księgową w tym fakturowaniem;

- poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE;

 

 1. Kompetencje

- właściwa interpretacja przepisów;

- zdolność analitycznego myślenia;

- asertywność;

- terminowość;

- dokładność;

 

 1. Główne zadania:

- rejestrowanie i wprowadzanie faktur do systemu;

- uzgadnianie sald;

- wprowadzanie do systemu zobowiązań w zakresie kursów i szkoleń;

- wprowadzanie not odsetkowych oraz korekt zobowiązań;

- analiza stanu zapotrzebowań na środki budżetowe.

 

 

*- staż pracy wynikający ze świadectw pracy

 

Wnioski (listy motywacyjne) wraz z CV proszę składać do Sekcji Personalnej JW 1156 lub drogą mailową: 31blt.sekcjapersonalna@ron.mil.pl do dnia 05.04.2018 r.

We wniosku należy umieścić informację o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

W CV powinny być zawarte tylko dane osobowe określone w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r., poz. 1666).

Pracownicy wojska JW 1156 składają wnioski o przeniesienie na w/w stanowisko tylko drogą służbową.

 

 

 

Poznań, dnia 22.03.2018 r.

Ogłoszenie nr 18 / 2018

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1156 ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO:

 

 

SAMODZIELNY INSPEKTOR

wymiar czasu pracy: 1,0

 

Komórka organizacyjna – Infrastruktura / Sekcja Ochrony Środowiska

 

 1. Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie średnie i staż pracy 5 lat; *

 • wykształcenie wyższe i staż pracy 3 lata. *

 

 1. Wymagania preferowane

- wyższe magisterskie lub podyplomowe w specjalności ochrona środowiska lub pokrewne;

- staż pracy w dziedzinie ochrony środowiska lub pokrewnym – 3 lata

- bardzo dobra znajomość pakietu OFFICE

- poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE;

 

 1. Kompetencje

- właściwa interpretacja przepisów;

- zdolność analitycznego myślenia;

- asertywność;

- terminowość;

- dokładność;

 

 1. Główne zadania:

- prowadzenie inspekcji w zakresie ochrony środowiska;

- prowadzenie ewidencji badań wody, ścieków i emisji do powietrza;

- opracowywanie planów operacyjno-ratowniczych z dziedziny ochrony środowiska;

- przeprowadzanie analiz i sprawozdań oraz wniosków w zakresie ochrony środowiska;

- prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska.

 

*- staż pracy wynikający z umów o pracę

 

Wnioski (listy motywacyjne) wraz z CV proszę składać do Sekcji Personalnej JW 1156 lub drogą mailową: 31blt.sekcjapersonalna@ron.mil.pl do dnia 05.04.2018 r.

We wniosku należy umieścić informację o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

W CV powinny być zawarte tylko dane osobowe określone w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r., poz. 1666).

Pracownicy wojska JW 1156 składają wnioski o przeniesienie na w/w stanowisko tylko drogą służbową.

 

 

 

 

 

Poznań, dnia 22.03.2018 r.

Ogłoszenie nr 19 / 2018

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1156 ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO:

 

 

SAMODZIELNY REFERENT

wymiar czasu pracy: 1,0

zastępstwo

Komórka organizacyjna – Infrastruktura / Sekcja Ochrony Środowiska

 

 1. Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie średnie i staż pracy 4 lat; *

 • wykształcenie wyższe i staż pracy 2 lata. *

 

 1. Wymagania preferowane

- wyższe magisterskie lub podyplomowe w specjalności ochrona środowiska lub pokrewne;

- staż pracy w dziedzinie ochrony środowiska lub pokrewnym – 3 lata

- bardzo dobra znajomość pakietu OFFICE

- poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE;

 

 1. Kompetencje

- właściwa interpretacja przepisów;

- zdolność analitycznego myślenia;

- asertywność;

- terminowość;

- dokładność;

 

 1. Główne zadania:

- prowadzenie ewidencji odpadów;

- prowadzenie ewidencji i inwentaryzacji w zakresie gospodarki terenami zielonymi;

- prowadzenie ewidencji obiektów zabytkowych;

- prowadzenie ewidencji małej architektury

 

*- staż pracy wynikający z umów o pracę

 

Wnioski (listy motywacyjne) wraz z CV proszę składać do Sekcji Personalnej JW 1156 lub drogą mailową: 31blt.sekcjapersonalna@ron.mil.pl do dnia 05.04.2018 r.

We wniosku należy umieścić informację o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

W CV powinny być zawarte tylko dane osobowe określone w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r., poz. 1666).

Pracownicy wojska JW 1156 składają wnioski o przeniesienie na w/w stanowisko tylko drogą służbową.

 

 

 

Poznań, dnia 22.03.2018 r.

Ogłoszenie nr 20 / 2018

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1156 ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO:

 

 

STARSZY REFERENT

wymiar czasu pracy: 1,0

wykonywanie obowiązków w m. Leszno

Komórka organizacyjna – Zespół Zabezpieczenia Leszno / Sekcja Obsługi Infrastruktury

 

 1. Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie średnie i staż pracy 3 lata; *

 • wykształcenie wyższe i staż pracy nie wymagany

 

 1. Wymagania preferowane

- wyższe magisterskie lub podyplomowe w specjalności administracja, logistyka;

- znajomość programu ZWSI RON;

- staż pracy na stanowisku administracyjno-biurowym;

- bardzo dobra znajomość pakietu OFFICE;

- poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE;

 

 1. Kompetencje

- właściwa interpretacja przepisów;

- zdolność analitycznego myślenia;

- asertywność;

- terminowość;

- dokładność;

 

 1. Główne zadania:

- aktualizacja bieżącej ewidencji przychodu i rozchodu składników majątkowych;

- wykonywanie dowodów magazynowych;

- gromadzenie i przesyłanie osobom funkcyjnym ewidencji czasu pracy;

- sporządzanie wykazu przepracowanych godzin;

 

*- staż pracy wynikający z umów o pracę

 

Wnioski (listy motywacyjne) wraz z CV proszę składać do Sekcji Personalnej JW 1156 lub drogą mailową: 31blt.sekcjapersonalna@ron.mil.pl do dnia 05.04.2018 r.

We wniosku należy umieścić informację o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

W CV powinny być zawarte tylko dane osobowe określone w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r., poz. 1666).

Pracownicy wojska JW 1156 składają wnioski o przeniesienie na w/w stanowisko tylko drogą służbową.

 

 

 

 

 

Poznań, dnia 22.03.2018 r.

Ogłoszenie nr 21 / 2018

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1156 ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO:

 

MONTER

wymiar czasu pracy: 1,0

Komórka organizacyjna – Infrastruktura / Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości

praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

 

 1. Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe w specjalności monter sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania

 

 1. Wymagania preferowane

 • wykształcenie średnie techniczne w specjalności monter sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania

- doświadczenie w utrzymaniu urządzeń wod.-kan. i c.o – 1 rok

 

 1. Kompetencje:

- terminowość;

- dokładność;

- punktualność.

 

 1. Główne zadania:

- utrzymywanie urządzeń i sieci zewnętrznych i wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych i c.o. oraz oczyszczalni ścieków w pełnej sprawności technicznej;

 • usuwanie zgłoszonych i stwierdzonych usterek i uszkodzeń monter sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych;

 • dokonywanie przeglądów roboczych i okresowych sieci i urządzeń wod.-kan. I c.o.

 

 

 

Wnioski (listy motywacyjne) wraz z CV proszę składać do Sekcji Personalnej JW 1156 lub drogą mailową: 31blt.sekcjapersonalna@ron.mil.pl do dnia 05.04.2018 r.

We wniosku należy umieścić informację o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

W CV powinny być zawarte tylko dane osobowe określone w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r., poz. 1666).

Pracownicy wojska JW 1156 składają wnioski o przeniesienie na w/w stanowisko tylko drogą służbową.

 

 

 

 

Poznań, dnia 22.03.2018 r.

Ogłoszenie nr 22 / 2018

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1156 ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO:

 

STARSZY REFERENT

wymiar czasu pracy: 0,75

Komórka organizacyjna – Logistyka / Sekcja Techniczna

 

 1. Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie średnie i staż pracy 3 lata; *

 • wykształcenie wyższe i staż pracy nie wymagany

 

 1. Wymagania preferowane

- wyższe magisterskie lub podyplomowe w specjalności logistyka, ekonomia lub administracja;

- znajomość procedur logistycznych obowiązujący w resorcie obrony narodowej;

- znajomość programu ZWSI RON;

- staż pracy na stanowisku administracyjno-biurowym;

- bardzo dobra znajomość pakietu OFFICE;

- poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE;

 

 1. Kompetencje

- właściwa interpretacja przepisów;

- zdolność analitycznego myślenia;

- asertywność;

- terminowość;

- dokładność;

 

 1. Główne zadania:

- prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej sprzętu podlegającego przepisom wojskowego dozoru technicznego;

- prowadzenie ewidencji świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych;

- koordynacja wszystkich przedsięwzięć związanych z ujawnionymi szkodami, niedoborami oraz ubytkami w mieniu wojskowym;

- aktualizacja wewnętrznych procedur dotyczących szkód, niedoborów oraz ubytków w mieniu wojskowym.

*- staż pracy wynikający z umów o pracę

 

Wnioski (listy motywacyjne) wraz z CV proszę składać do Sekcji Personalnej JW 1156 lub drogą mailową: 31blt.sekcjapersonalna@ron.mil.pl do dnia 29.03.2018 r.

We wniosku należy umieścić informację o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

W CV powinny być zawarte tylko dane osobowe określone w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r., poz. 1666).

Pracownicy wojska JW 1156 składają wnioski o przeniesienie na w/w stanowisko tylko drogą służbową.

 

 

ogłoszenia zamieścił w dniu 22.03.2018 r.Dariusz KOZŁOWSKI tel. 261548508

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych