BIP
31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
OFERTY PRACY

Poznań, dnia 14.06.2018 r.

Ogłoszenie nr 30 / 2018

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1156 ZATRUDNI PRACOWNIKA WOJSKA NA STANOWISKO:

 

                                                                                                               REFERENT

                                                                         zastępstwo

                                                                                         - wymiar czasu pracy: 1,0

Komórka organizacyjna – Logistyka / Sekcja Techniczna

 

 

       I.       Wymagania obowiązkowe:

-                wykształcenie średnie i staż pracy nie wymagany;

 

      II.      Wymagania preferowane

-           wyższe magisterskie lub podyplomowe w specjalności technicznej lub logistycznej;

-           bardzo dobra znajomość pakietu OFFICE;

-           znajomość obsługi systemu ZWSI RON;

-           staż pracy na stanowisku administracyjno-biurowym

-           poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE;

 

     III.     Kompetencje

-           właściwa interpretacja przepisów;

-           zdolność analitycznego myślenia;

-           asertywność;

-           terminowość;

-           dokładność;

 

     IV.     Główne zadania:

-           prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu składników majątkowych służby uzbrojenia i elektroniki

-           prowadzenie rejestrów służby uzbrojenia i elektroniki;

-           archiwizacja dokumentów służby uzbrojenia i elektroniki.

 

 

Wnioski (listy motywacyjne) wraz z CV proszę składać do Sekcji Personalnej  JW 1156 lub drogą mailową: 31blt.sekcjapersonalna@ron.mil.pl do dnia 28.06.2018 r.

W CV powinny być zawarte tylko dane osobowe określone w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r., poz. 108).

W przypadku podania w dokumentach aplikacyjnych szerszego zakresu informacji, niż wynikający z  221 Kodeksu pracy, Jednostka Wojskowa 115 będzie przetwarzała takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych.

W takim przypadku niezbędne jest umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia     27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę Jednostce Wojskowej 1156 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

Pracownicy JW 1156 składają wnioski o przeniesienie na w/w stanowisko tylko drogą służbową.

 

 

Poznań, dnia 14.06.2018 r.

OGŁOSZENIE NR 31 / 2018

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1156 ZATRUDNI PRACOWNIKA WOJSKA NA STANOWISKO:

 

 

STARSZY REFERENT                      

                                                                             wymiar czasu pracy: 1,0

 

Komórka organizacyjna – Logistyka / Sekcja Materiałowa

 

       I.       Wymagania obowiązkowe:

            -           wykształcenie średnie i staż pracy 3 lata;*

            -           wykształcenie wyższe i staż pracy niewymagany.

 

      II.      Wymagania preferowane

-           wyższe magisterskie lub podyplomowe w specjalności logistyka, administracja, ekonomia;

-           bardzo dobra znajomość pakietu OFFICE

-           doświadczenie związane z inwentaryzacją składników majątkowych

-           znajomość programu ZWSI RON

-           poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE lub wyższe;

 

     III.     Kompetencje

-           właściwa interpretacja przepisów;

-           zdolność analitycznego myślenia;

-           asertywność;

-           terminowość;

-           dokładność;

 

     IV.     Główne zadania:

-           prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu produktów mps;

-           archiwizacja dokumentów służby mps;

-           sporządzanie okresowych informacji o stanie produktów mps.

 

*- staż pracy wynikający ze świadectw pracy

 

 

 

Wnioski (listy motywacyjne) wraz z CV proszę składać do Sekcji Personalnej  JW 1156 lub drogą mailową: 31blt.sekcjapersonalna@ron.mil.pl do dnia 28.06.2018 r.

W CV powinny być zawarte tylko dane osobowe określone w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r., poz. 108).

W przypadku podania w dokumentach aplikacyjnych szerszego zakresu informacji, niż wynikający z  221 Kodeksu pracy, Jednostka Wojskowa 115 będzie przetwarzała takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych.

W takim przypadku niezbędne jest umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia     27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę Jednostce Wojskowej 1156 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

Pracownicy JW 1156 składają wnioski o przeniesienie na w/w stanowisko tylko drogą służbową.

 

Poznań, dnia 14.06.2018 r.

Ogłoszenie nr 33 / 2018

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1156 ZATRUDNI PRACOWNIKA WOJSKA NA STANOWISKO:

 

TECHNIK

                                                                          wymiar czasu pracy: 1,0

Komórka organizacyjna – Infrastruktura / Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości

 

       I.       Wymagania obowiązkowe:

-                wykształcenie średnie techniczne i staż pracy 3 lata; *

-                wykształcenie wyższe techniczne i staż pracy 1 rok. *

 

      II.      Wymagania preferowane

-           wyższe magisterskie lub podyplomowe w specjalności budownictwo ogólne lub konstrukcje budowlane;

-           umiejętność obsługi programu kosztorysowego NORMA PRO;

-           bardzo dobra znajomość pakietu OFFICE

-           rok stażu pracy na stanowisku związanym z branżą budowlaną;

-           poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE;

 

     III.     Kompetencje

-           właściwa interpretacja przepisów;

-           zdolność analitycznego myślenia;

-           asertywność;

-           terminowość;

-           dokładność;

 

     IV.     Główne zadania:

-           wykonywanie obmiarów z natury lub z P.T i wykonywanie na tej podstawie kosztorysów inwestorskich i remontowych w programie NORMA PRO;

-           przygotowywanie i rozliczanie RPKiN i RPRN i składanie meldunków o ich realizacji;

-           przygotowywanie wniosków, zgłoszeń do organów budowlanych w celu uzyskania stosownych zezwoleń;

-           udział w komisjach odbioru robót;

-           przygotowywanie danych do procedur przetargowych na roboty budowalne.

 

*- staż pracy wynikający ze świadectw pracy

 

Wnioski (listy motywacyjne) wraz z CV proszę składać do Sekcji Personalnej  JW 1156 lub drogą mailową: 31blt.sekcjapersonalna@ron.mil.pl do dnia 28.06.2018 r.

W CV powinny być zawarte tylko dane osobowe określone w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r., poz. 108).

W przypadku podania w dokumentach aplikacyjnych szerszego zakresu informacji, niż wynikający z  221 Kodeksu pracy, Jednostka Wojskowa 115 będzie przetwarzała takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych.

W takim przypadku niezbędne jest umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia     27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę Jednostce Wojskowej 1156 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

Pracownicy JW 1156 składają wnioski o przeniesienie na w/w stanowisko tylko drogą służbową.

 

 

Poznań, dnia 14.06.2018 r.

OGŁOSZENIE NR 33 / 2018

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1156 ZATRUDNI PRACOWNIKA WOJSKA NA STANOWISKO:

 

 

STARSZY TECHNIK   

ZASTĘPSTWO                  

                                                                                     wymiar czasu pracy: 1,0

Komórka organizacyjna – Sztab / Sekcja Szkolenia

 

       I.       Wymagania obowiązkowe:

            -           wykształcenie średnie techniczne i staż pracy 4 lata;*

            -           wykształcenie wyższe techniczne i staż pracy 2 lata.*

 

      II.      Wymagania preferowane

-           wyższe magisterskie lub podyplomowe w specjalności technicznej;

-           bardzo dobra znajomość pakietu OFFICE

-           znajomość programu ZWSI RON

-           poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE lub wyższe;

 

     III.     Kompetencje

-           właściwa interpretacja przepisów;

-           zdolność analitycznego myślenia;

-           asertywność;

-           terminowość;

-           dokładność;

 

     IV.     Główne zadania:

-           prowadzenie ewidencji danych o wyszkoleniu;

-           wystawianie dowodów przychodowo-rozchodowych;

-           opracowywanie danych w zakresie planowania zapotrzebowań na druki;

 

 

*- staż pracy wynikający ze świadectw pracy

 

 

 

Wnioski (listy motywacyjne) wraz z CV proszę składać do Sekcji Personalnej  JW 1156 lub drogą mailową: 31blt.sekcjapersonalna@ron.mil.pl do dnia 28.06.2018 r.

W CV powinny być zawarte tylko dane osobowe określone w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r., poz. 108).

W przypadku podania w dokumentach aplikacyjnych szerszego zakresu informacji, niż wynikający z  221 Kodeksu pracy, Jednostka Wojskowa 115 będzie przetwarzała takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych.

W takim przypadku niezbędne jest umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia     27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę Jednostce Wojskowej 1156 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

Pracownicy JW 1156 składają wnioski o przeniesienie na w/w stanowisko tylko drogą służbową.

 

 

 

 

Poznań, dnia 14.06.2018 r.

OGŁOSZENIE NR 34 / 2018

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1156 ZATRUDNI PRACOWNIKA WOJSKA NA STANOWISKO:

 

 

STARSZY REFERENT    

  ZASTĘPSTWO                 

                                                                                    wymiar czasu pracy: 1,0

 

Komórka organizacyjna – Sztab / Sekcja Szkolenia

 

       I.       Wymagania obowiązkowe:

            -           wykształcenie średnie i staż pracy 3 lata;*

            -           wykształcenie wyższe i staż pracy.

 

      II.      Wymagania preferowane

-           wyższe magisterskie lub podyplomowe w specjalności administracja, ekonomia;

-           bardzo dobra znajomość pakietu OFFICE

-           poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli ZASTRZEŻONE lub wyższe;

 

     III.     Kompetencje

-           właściwa interpretacja przepisów;

-           zdolność analitycznego myślenia;

-           asertywność;

-           terminowość;

-           dokładność;

 

     IV.     Główne zadania:

-           prowadzenie dokumentacji materiałowo-szkoleniowej;

-           prowadzenie ewidencji sprzętu komórki wewnętrznej;

-           rozliczanie godzin lekcyjnych.

 

*- staż pracy wynikający ze świadectw pracy

 

 

Wnioski (listy motywacyjne) wraz z CV proszę składać do Sekcji Personalnej  JW 1156 lub drogą mailową: 31blt.sekcjapersonalna@ron.mil.pl do dnia 28.06.2018 r.

W CV powinny być zawarte tylko dane osobowe określone w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r., poz. 108).

W przypadku podania w dokumentach aplikacyjnych szerszego zakresu informacji, niż wynikający z  221 Kodeksu pracy, Jednostka Wojskowa 115 będzie przetwarzała takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych.

W takim przypadku niezbędne jest umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia     27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę Jednostce Wojskowej 1156 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

Pracownicy JW 1156 składają wnioski o przeniesienie na w/w stanowisko tylko drogą służbową.

 

Poznań, dnia 14.06.2018 r.

OGŁOSZENIE NR 35 / 2018

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1156 ZATRUDNI PRACOWNIKA WOJSKA NA STANOWISKO:

 

 

STARSZY REFERENT                      

 wymiar czasu pracy: 1,0

 

Komórka organizacyjna – Grupa Wsparcia

 

       I.       Wymagania obowiązkowe:

            -           wykształcenie średnie i staż pracy 3 lata;*

            -           wykształcenie wyższe i staż pracy niewymagany.

 

      II.      Wymagania preferowane

-           wyższe magisterskie lub podyplomowe w specjalności l, administracja, ekonomia;

-           bardzo dobra znajomość pakietu OFFICE

-           doświadczenie związane z inwentaryzacją składników majątkowych

-           znajomość programu ZWSI RON

-           poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE lub wyższe;

 

     III.     Kompetencje

-           właściwa interpretacja przepisów;

-           zdolność analitycznego myślenia;

-           asertywność;

-           terminowość;

-           dokładność;

 

     IV.     Główne zadania:

-           przygotowanie oraz archiwizacja dokumentacji komórki wewnętrznej;

-           ewidencja wytworzonej dokumentacji komórki wewnętrznej.

 

*- staż pracy wynikający ze świadectw pracy

 

 

 

Wnioski (listy motywacyjne) wraz z CV proszę składać do Sekcji Personalnej  JW 1156 lub drogą mailową: 31blt.sekcjapersonalna@ron.mil.pl do dnia 28.06.2018 r.

W CV powinny być zawarte tylko dane osobowe określone w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r., poz. 108).

W przypadku podania w dokumentach aplikacyjnych szerszego zakresu informacji, niż wynikający z  221 Kodeksu pracy, Jednostka Wojskowa 115 będzie przetwarzała takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych.

W takim przypadku niezbędne jest umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia     27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę Jednostce Wojskowej 1156 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

Pracownicy JW 1156 składają wnioski o przeniesienie na w/w stanowisko tylko drogą służbową.

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Jednostce Wojskowej 1156

Jednostka Wojskowa 1156 (JW 1156) stosując przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, podaje zgodnie z art. 13 RODO informacje dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych:

I.              Dane kontaktowe JW1156 jako administratora danych osobowych:

 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Jednostka Wojskowa 1156 z siedzibą w Poznaniu  ul. Silniki 1, 61-325 Poznań

Możesz się z nami kontaktować w następujący sposób: napisać do nas, zadzwonić lub zgłosić się osobiście w godzinach 730-1530.

* ul. Silniki 1 61-325 Poznań

(261 548 500

 

II.                        Dane kontaktowe wyznaczonego w JW 1156 Inspektora ochrony danych:

 

JW 1156 wyznaczyła Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem możesz kontaktować się w następujący sposób:

 

* ul. Silniki 1 61-325 Poznań (z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”)

@ 31blt.daneosobowe@ron.mil.pl

 

III.     Cele przetwarzania Twoich danych:

 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

1.        przeprowadzić proces naboru na stanowisko, na które aplikujesz

2.        poprzez kontrolę dostępu oraz monitoring wizyjny na terenie JW 1156 zapewnić bezpieczeństwo pracowników, ochronę mienia oraz  konieczność zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić nas na szkodę

 

IV.     Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie:

1.tego, że są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

2.przepisów prawa: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z  art. 221 oraz art. 222 Kodeksu pracy

3. Twojej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku podania większej ilości kategorii danych, niż określone w pkt 2 tj. wynikających z art. 221 KP.

 

V.     Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji oraz 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji – jeżeli JW 1156 nie nawiąże z Tobą stosunku pracy.

W przypadku nawiązania z Tobą stosunku pracy Twoje dane osobowe uzyskane w procesie rekrutacji będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika JW 1156.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez czas określony dla poszczególnych symboli kategorii archiwalnej, którym jest oznaczona dokumentacja zgromadzona w JW 1156  zgodnie z Decyzją nr 235 MON z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia opracowanym na postawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

VI.     Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1.        prawo dostępu do Twoich danych

2.        prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych

3.        prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

4.        prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych – jeżeli została udzielona

5.        prawo do usunięcia Twoich danych osobowych – jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny

6.        prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

7.        prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

8.        prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody

     VII.            Obowiązek podania danych:

 

Podanie danych osobowych w aplikacji, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem jest dobrowolne choć niezbędne i jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych