BIP
31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
OGŁOSZENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 Po przeprowadzoniu wszytskich etapów postępowania rekrutacyjnego, niżej wymienieni kandydaci zostali przyjęci na stanowiska:

- referenta - pani Katarzyna NOWACZYK JW 1156  - ogłoszeniu nr 77

- samodzielnego referenta - pani Agnieszka KOWALA z Poznania - ogłoszenie nr 81

- starszego technika masażysty - pan Cezary BAKA z Poznania - ogłoszenie nr 75

- starszego referenta - pani Izabela STASICKA z Poznania - ogłoszenie nr 78

- samodzielnego referenta - pani Anastazja KANIA - ogloszenie nr 80

- technika - pan Wiesław PISKAŁA z JW 1156 - ogłoszenie nr 73

- samodzielnego referenta - analowano nabór - ogłoszenie nr 76

- mechanika - przedłużono nabór, brak chętnych  - ogłoszenie nr 74

 

 

Ogłoszenie w dniu 15.12.2017 r. o godz. 11.00 zamieścił Dariusz  KOZŁOWSKI tel. 261548508

 

 

 

 

Poznań, dnia 14.12.2017 r.

OGŁOSZENIE NR 86 / 2017

 

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1156 ZATRUDNI PRACOWNIKA WOJSKA NA STANOWISKO:

 

ASYSTENT

 

Wymiar czasu pracy 0,5

Komórka organizacyjna – Ambulatorium / Sekcja Medyczna

 

 1. Wymagania obowiązkowe:

 • ukończenie wydziału lekarskiego w wyższej uczelni medycznej;

- prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP.

 

 

 1. Wymagania preferowane

- posiadana specjalizacja lekarza medycyny pracy;

- posiadana specjalizacja lekarza medycyny ratunkowej, chirurgii lub ortopedii;

- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczone klauzulą ZATRZEŻONE lub wyższe;

- znajomość pakietu OFFICE

 

 1. Kompetencje

- asertywność;

- terminowość;

- dokładność;

- punktualność.

 

 1. Główne zadania:

- wykonywanie leczenia osób uprawnionych

- prowadzenie dokumentacji z zakresu medycyny pracy;

- udział w medycznym zabezpieczeniu działalności jednostki wojskowej;

- kontrola stanu sanitarno-higienicznego;

- wykonywanie sprawozdań z zakresu medycyny pracy.

 

 

Wnioski (listy motywacyjne) wraz z CV proszę składać do Sekcji Personalnej JW 1156 lub drogą mailową: 31blt.sekcjapersonalna@ron.mil.pl do dnia 28.12.2017 r.

We wniosku należy umieścić informację o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

W CV powinny być zawarte tylko dane osobowe określone w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r., poz. 1666).

Pracownicy wojska JW 1156 składają wnioski o przeniesienie na w/w stanowisko tylko drogą służbową.

 

 

 

 

Poznań, dnia 14.12.2017 r.

OGŁOSZENIE NR 88 / 2017

 

 

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1156 ZATRUDNI PRACOWNIKA WOJSKA NA STANOWISKO:

 

MALARZ BUDOWLANY

Zastępstwo

wymiar czasu pracy: 1,0

Komórka organizacyjna – Infrastruktura / Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości

 

 1. Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie podstawowe

 

 

 1. Wymagania preferowane

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe w specjalnościach budowlanych

 • doświadczenie w specjalnościach budowlanych (malarz, murarz, dekarz, betoniarz)

- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE

 

 

 1. Kompetencje

- odpowiedzialność

- skrupulatność

- punktualność

 

 

 1. Główne zadania

- wykonywanie prac malarskich i konserwacyjno-remontowych

 

 

 

Wnioski (listy motywacyjne) wraz z CV proszę składać do Sekcji Personalnej JW 1156 lub drogą mailową: 31blt.sekcjapersonalna@ron.mil.pl do dnia 28.12.2017 r.

We wniosku należy umieścić informację o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

W CV powinny być zawarte tylko dane osobowe określone w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r., poz. 1666).

Pracownicy wojska JW 1156 składają wnioski o przeniesienie na w/w stanowisko tylko drogą służbową.

 

 

 

OGŁOSZENIE NR 91 / 2017 Poznań, dnia 14.12.2017 r.

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1156 ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO:

MECHANIK

 

zastępstwo

wymiar czasu pracy: 1,00

Komórka organizacyjna – Grupa Wsparcia / kompania remontowa / warsztat remontowy pojazdów kołowych

 1. Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe w specjalności mechanik naprawy pojazdów kołowych

 1. Wymagania preferowane:

 • wykształcenie średnie techniczne

 • doświadczenie na stanowisku związanym z naprawą pojazdów kołowych

 1. Kompetencje:

 • dokładność;

 • odpowiedzialność;

 • punktualność.

 1. Główne zadania:

 • dokonywanie demontażu i montażu uszkodzonych części w pojazdach kołowych

 • wykonywanie prac naprawczych i obsługowych w pojazdach kołowych

 

 

Wnioski (listy motywacyjne) wraz z CV proszę składać do Sekcji Personalnej JW 1156 lub drogą mailową: 31blt.sekcjapersonalna@ron.mil.pl do dnia 28.12.2017 r.

We wniosku należy umieścić informację o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

W CV powinny być zawarte tylko dane osobowe określone w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r., poz. 1666).

Pracownicy wojska JW 1156 składają wnioski o przeniesienie na w/w stanowisko tylko drogą służbową.

 

 

 

Poznań, dnia 14.12.2017 r.

Ogłoszenie nr 87 / 2017

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1156 ZATRUDNI PRACOWNIKA WOJSKA NA STANOWISKO:

 

 

STARSZY REFERENT

wymiar czasu pracy: 1,0

 

Komórka organizacyjna – Sekcja Inwentaryzacji

 

 1. Wymagania obowiązkowe:

- wykształcenie średnie i staż pracy 3 lata;*

- wykształcenie wyższe bez stażu pracy.

 

 1. Wymagania preferowane

- wyższe magisterskie lub podyplomowe w specjalności logistyka, administracja, ekonomia;

- bardzo dobra znajomość pakietu OFFICE

- doświadczenie związane z inwentaryzacją składników majątkowych

- znajomość programu ZWSI RON

- poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE lub wyższe;

 

 1. Kompetencje

- właściwa interpretacja przepisów;

- zdolność analitycznego myślenia;

- asertywność;

- terminowość;

- dokładność;

 

 1. Główne zadania:

- przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych

- wykonywanie dokumentacji związanej z przygotowaniem, przeprowadzeniem i zakończeniem inwentaryzacji składników majątkowych

 

*- staż pracy wynikający z umów o pracę

 

 

Wnioski (listy motywacyjne) wraz z CV proszę składać do Sekcji Personalnej JW 1156 lub drogą mailową: 31blt.sekcjapersonalna@ron.mil.pl do dnia 28.12.2017 r.

We wniosku należy umieścić informację o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

W CV powinny być zawarte tylko dane osobowe określone w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r., poz. 1666).

Pracownicy wojska JW 1156 składają wnioski o przeniesienie na w/w stanowisko tylko drogą służbową.

 

 

Poznań, dnia 14.12.2017 r.

Ogłoszenie nr 90 / 2017

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1156 ZATRUDNI PRACOWNIKA WOJSKA NA STANOWISKO:

 

 

STARSZY REFERENT

- wymiar czasu pracy: 1,0

Komórka organizacyjna – Infrastruktura

 

 

 1. Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie średnie i staż pracy 3 lata; *

 • wykształcenie wyższe i staż pracy nie wymagany.

 

 1. Wymagania preferowane

- wyższe magisterskie lub podyplomowe w specjalności administracja, ekonomia, logistyka;

- bardzo dobra znajomość pakietu OFFICE;

- znajomość obsługi systemu ZWSI RON

- staż pracy na stanowisku administracyjno-biurowym

- poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE;

 

 1. Kompetencje

- właściwa interpretacja przepisów;

- zdolność analitycznego myślenia;

- asertywność;

- terminowość;

- dokładność;

- bardzo dobra znajomość pakietu biurowego OFFICE.

 

 1. Główne zadania:

- prowadzenie rejestru faktur za zakupy materiałów u usług

- dekretacja faktur

- składanie zapotrzebowań dotyczących środków finansowych

- prowadzenie książki finansowej

 

*- staż pracy wynikający z umów o pracę

 

 

Wnioski (listy motywacyjne) wraz z CV proszę składać do Sekcji Personalnej JW 1156 lub drogą mailową: 31blt.sekcjapersonalna@ron.mil.pl do dnia 28.12.2017 r.

We wniosku należy umieścić informację o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

W CV powinny być zawarte tylko dane osobowe określone w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r., poz. 1666).

Pracownicy wojska JW 1156 składają wnioski o przeniesienie na w/w stanowisko tylko drogą służbową.

 

 

 

ogłosznienia zamieścił w dniu 14.12.2017 r. o godz. 15.00 Dariusz KOZŁOWSKI tel. 261548508

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych