BIP
31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
2 GEN. PIL. ANDRZEJ BŁASIK

GENERAŁ PIL. ANDRZEJ BŁASIK (25.11.2002 - 29.03.2004)

 

 

Urodził się 11 października 1962 r. w Poddębicach.

W 1981 r.ukończył Liceum Lotnicze, a następnie rozpoczął studia w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. W 1985 r. ukończył WOSL, został promowany na stopień podporucznika i otrzymał tytuł pilota.

Po promocji został przydzielony do 8 Pułku Lotnictwa Myśliwsko - Bombowego w Mirosławcu na stanowisko pilota. Służył tam do 1986 r. W tym czasie wykonywał loty na samolotach Lim-6. W roku następnym został skierowany do 40 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (plmb) w Świdwinie, gdzie zdobywał doświadczenie lotnicze, wykonując loty na samolotach Su-22 i TS-11. W 40 plmb pełnił obowiązki na stanowiskach od st. pilota poprzez dowódcę klucza lotniczego, nawigatora eskadry, zastępcę dowódcy eskadry,
do dowódcy eskadry włącznie.

W 1989 r. uzyskał 1. klasę pilota wojskowego w lotnictwie myśliwsko-bombowym, a w 1991 r. został wyróżniony tytułem "Pilota Roku" 40 plmb. W latach 1993-1995 studiował w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Po jej ukończeniu został skierowany  do Szefostwa Lotnictwa w Dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, gdzie w latach 1995-2000 zajmował stanowiska: st. inspektora Oddziału Nawigacji, st. inspektora Oddziału Szkolenia, a następnie st. specjalisty Oddziału Operacyjnego Szefostwa Wojsk Lotniczych. W tym czasie, (1998) ukończył również międzynarodowy kurs (International Staff Officers Orientation Course - ISOOC) w holenderskiej Akademii Obrony w Hadze.
W styczniu 2001 r. został wyznaczony na stanowisko szefa szkolenia 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, a następnie, w listopadzie 2002 r., na stanowisko dowódcy 31 Bazy Lotniczej w Krzesinach. W dowód uznania za perfekcyjne zabezpieczenie ćwiczenia pk. "NATO Air Meet - 2003" oraz wzorowe wykonanie zadań szkoleniowych w 2003 r., Minister Obrony Narodowej nadał dowodzonej przez płk. Andrzeja BŁASIKA 31 Bazie Lotniczej tytuł "Znak Honorowy Sił Zbrojnych RP". W marcu 2004 r. objął stanowisko szefa Oddziału Zastosowania Bojowego w Szefostwie Wojsk Lotniczych SP., następnie, w maju 2004 roku, został skierowany na studia w Szkole Wojennej Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (Air War Collage).

Po ich ukończeniu, decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2005 r., został wyznaczony na stanowisko dowódcy 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. Miesiąc później, 15 sierpnia 2005 roku, Prezydent RP - Zwierzchnik Sił Zbrojnych Aleksander Kwaśniewski wręczył mu nominację na stopień generała brygady. 15 stycznia 2007 roku, decyzją Ministra Obrony Narodowej, gen. Błasik został wyznaczony na stanowisko komendanta-rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. W dniu 19 kwietnia 2007 roku został awansowany do stopnia generała dywizji, a Prezydent RP - Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński wręczył mu nominację na stanowisko dowódcy Sił Powietrznych. 15 sierpnia 2007 roku został awansowany do stopnia generała broni. Andrzej BŁASIK był pilotem klasy Mistrzowskiej z 1592 godzinami nalotu ogólnego, w tym 560 godzinami na samolocie Su-22.
Na tym typie samolotu oraz na samolocie TS-11 ISKRA posiadał uprawnienia instruktorskie do szkolenia we wszystkich warunkach atmosferycznych. Był czynnym pilotem, wykonywał loty na samolotach Jak-40, a w swojej karierze zasiadał również za sterami samolotów Zlin-42M, PZL-101, Lim-2, Lim-5, Lim-6M oraz uczestniczył w lotach zapoznawczych na wielu typach samolotów eksploatowanych w SP innych państw: Hawk MK-51, Mirrage-2000, T-38C Talon, Tornado IDS, F-16 Fighting Falcon, F-18 Hornet, T-50.

Za wzorową służbę w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności za duży wkład w jego rozwój, umacnianie gotowości bojowej i szkolenie kadr lotniczych, został wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej odznaką tytułu honorowego "Zasłużony Pilot Wojskowy".

Za zasługi i osiągnięcia w służbie odznaczony: - Srebrnym Medalem "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny";
- Złotym Medalem "Za Zasługi Dla Obronności Kraju";
- Srebrnym Krzyżem Zasługi;
- Legią Zasługi (Legion of Merit) - przyznawaną przez Prezydenta USA.

- Krzyż Komandorski Odrodzenia Polski – 2010,pośmiertnie "Legia zasługi" - wysokie odznaczenie USA, ustanowione w 1942 roku, przyznawane wojskowym za zasługi podczas pokoju lub wojny. Od 1943 roku obywatele Stanów Zjednoczonych mogą być odznaczani jedynie najnizszym stopniem - pozostałe stopnie nadaje się wyłącznie żołnierzom innych państ.

 

W akcie przyznania Legii Zasługi napisano:

 

Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, w zgodności z aktem kongresu z 20 lipca 1942 roku nadał Legię Zasługi w stopniu Komandorskim Panu gen. Broni Andrzejowi Błasikowi z Polskich Sił Powietrznych za wyjątkową i merytoryczną służbę na stanowisku Dowódcy Polskich Sił Powietrznych od kwietnia 2007 do września 2009. Przywództwo gen. Błasika, jego poświęcenie w sprawie zwiększania siły sojuszu NATO były również decydujące przy poszerzaniu współpracy pomiędzy siłami powietrznymi USA i Polski.

Strategiczna wizja roli polskich sił powietrznych prezentowana przez gen. Błasika była decydująca przy procesie transformacji z otrzymanej w spadku (w domyśle z poprzedniego systemu) kultury wojskowej do nowoczesnego rodzaju sił zbrojnych.

Jego wyjątkowe zdolności zarządzania ograniczonymi zasobami wypchnęły polskie siły powietrzne do sprawowania zwiększonej roli w sojuszu północnoatlantyckim zabezpieczając jednocześnie dostawę dla polskiego lotnictwa 48 nowoczesnych samolotów F-16, pierwszych z pięciu C-130
i udziału w NATO-wskim programie strategicznego lotnictwa transportowego w oparciu o samoloty C-17.

Generał Błasik był równie oddany szkoleniu, treningom i doskonaleniu personelu polskich sił powietrznych. Inwestował w szkolenie techniczne i profesjonalną edukację wojskową ukierunkowaną na przygotowanie polskich lotników do prowadzenia operacji na terenie całego świata.

Zapewnił kontynuacje profesjonalizacji światowej klasy sił powietrznych udowadniając, że są one ze wszech miar gotowe, odpowiednio przygotowane i przełomowe.

Osobiste poświęcenie gen. Błasika do sprawy partnerstwa pomiędzy amerykańskimi i polskimi siłami powietrznymi było swoistym kamieniem milowym bilateralnej współpracy przyczyniając się również do polepszenia bezpieczeństwa Europy Wschodniej i jednocześnie zwiększając siłę NATO.

Wyjątkowe dokonania, szczególne zdolności przywódcze i osobista inicjatywa przejawiana przez gen. Błasika odzwierciedla wielki kredyt zaufania jakim obdarzono zarówno jego, dowodzone przez niego siły powietrzne jaki i cały jego kraj.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Robert Gates (Sekretarz Obrony USA)

 

 

 

 Zginął śmiercią lotnika 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.

 

15 kwietnia 2010 roku  Bronisław Komoowski, wykonujący obowiazki Prezydenta RP, postanowieniem Nr 112-8-2010 mianował go pośmiertne generałem.

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych