BIP
31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
2. WIELKOPOLSKA ESKADRA LOTNICZA Z LAT 1919 - 1920

2. WIELKOPOLSKA ESKADRA LOTNICZA Z LAT 1919 - 1920

Formowanie 2. Wielkopolskiej Eskadry Lotniczej pod dowództwem rtm. pil. Tadeusza Grochowalskiego rozpoczęto w dniu 14.02.1919 r. na lotnisku Ławica k. Poznania. Organizująca się jednostka otrzymała zdobyczne samoloty niemieckie typu Halberstadt C.V oraz myśliwskiego Albatrosa D. III i D. V, co w znacznej mierze przyczyniło się do sprawnego przeszkolenia personelu latającego i szybkiego zorganizowania jednostki. Już 02.04.1919 r. eskadra pod dowództwem ppor. pil. Edmunda Norwida - Kudły odjechała na Front Wielkopolski, lokując się na lotnisku Klęka k. Nowego Miasta, gdzie od mieszkańców otrzymała sztandar. Eskadra podlegała Dowództwu Głównemu w Poznaniu, wykonywała liczne loty rozpoznawcze, patrolujące i propagandowe, zrzucając ulotki skierowane do ludności cywilnej. 10.06.1919 r. eskadra przeniosła się na lotnisko pod Kruszwicą, prowadząc nadal loty rozpoznawcze wobec zagrożenia atakiem ze strony Niemiec na Wielkopolskę. W tym czasie ofensywa na Froncie Litewsko - Białoruskim zbliżała się do Mińska. Kiedy ustało zagrożenie ze strony Niemiec dowództwo skierowało eskadrę na front bolszewicki, by wsparła polską ofensywę na kierunku litewsko - białoruskim - na Mińsk. 04.08.1919 r. transportem kolejowym eskadra przybyła do Mołodeczna i zajęła lotnisko Chorzewo. Montowanie samolotów na lotnisku szło sprawnie i już 6 sierpnia pięć z nich zbombardowało stację kolejową w Mińsku, niszcząc dwa parowozy, uszkadzając pociąg pancerny i przerywając tory kolejowe.

Eskadra z chwilą zajęcia Mińska przeniosła się na lotnisko Serebrjanka, kierując swe bombardierskie działania na twierdzę Bobrujsk, którą zajmowały jeszcze wojska sowieckie. 9 września eskadra przeszła do Bobrujska, wspierając działania na rzecz dowódcy Frontu Litewsko - Białoruskiego gen. Stanisława Szeptyckiego, a w szczególności 1. Wielkopolskiej Dywizji Strzelców. Jesień i zima zmniejszyły działalność eskadry, która ograniczyła się do rozpoznań, bombardowania pociągów pancernych operujących przy froncie oraz mostów kolejowych na linii Bobrujsk - Żłobin.
Z końcem lutego 1920 r. 2 Wielkopolska Eskadra Lotnicza "wywiadowcza" została przemianowana na "myśliwską", otrzymując w marcu nowe samoloty Albatros D. III. Akcja myśliwska nie mogła się rozwinąć z powodu braku przeciwnika w powietrzu. Sowieccy lotnicy, ukazywali się stosunkowo rzadko w okolicach Bobrujska a gdy stwierdzili w pobliżu istnienie eskadry myśliwskiej, ograniczyli swe loty do minimum. W kwietniu 1920 r. 2 Wielkopolska Eskadra Lotnicza otrzymała ogólną numerację i została przemianowana w 13. Eskadrę Myśliwską.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych