BIP
31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
13. ESKADRA MYŚLIWSKA 3. PUŁKU LOTNICZEGO Z LAT 1920 - 1925

13. ESKADRA MYŚLIWSKA 3. PUŁKU LOTNICZEGO Z LAT 1920 - 1925

13 Eskadra Myśliwska powstała na bazie 2. Wielkopolskiej Eskadry Lotniczej w 04.1920 r., dowódcą został por. pil. Edmund Norwid - Kudło.
Od kwietnia do czerwca eskadra działała w rejonie Bobrujska - Żłobina. Kilkakrotnie staczając walki powietrzne z samolotami bolszewickimi. Podczas nich dwa Nieuporty zestrzelili por. Norwid - Kudło i sierż. Patalas. W końcu czerwca, w związku z odwrotem, eskadra zmieniała kilkakrotnie lotniska przechodząc do Baranowicz, Hajnówki i Siedlec. Tutaj nastąpił dłuższy postój i akcja bojowa eskadry wzrosła, atakowano bolszewików przeprawiających się przez Bug. Z początkiem sierpnia eskadra w ramach 5. Armii gen. Władysława Sikorskiego brała udział w walkach powietrznych, startując z lotniska Siekierki pod Warszawą. Piloci wykonywali loty szturmowe i rozpoznawcze w rejonie Pułtuska, Nasielska i Ciechanowa. Odwrót bolszewików spod Włocławka i Płocka był szczególnie pamiętny dla 13. Eskadry Myśliwskiej, która opóźniała wycofywanie się sowieckiej kawalerii Gaj - Chana, atakując ją z powietrza przy każdej sposobności. Po zajęciu Białegostoku przez Wojsko Polskie, przeszła do Dojlid i została włączona do 2. Armii gen. Edwarda Rydza - Śmigłego. Podczas walk o Grodno eskadra ułatwiała własnym wojskom przeprawę przez Niemen oraz atakowała kolumny nieprzyjacielskie w rejonie Grodno - Indora - Odelsk, ułatwiając w znacznym stopniu działania własnych wojsk. W pierwszych dniach października eskadra przeszła do Lidy, gdzie zastał ją rozejm.
Piloci 13. Eskadry Myśliwskiej (wcześniej 2. Wielkopolskiej Eskadry Lotniczej) wykonali łącznie 547 lotów bojowych, spędzając w powietrzu 793 godziny. Za bohaterskie czyny gen. Edward Rydz - Śmigły odznaczył pilotów eskadry orderem Virtuti Militari. W 1921 r. eskadra pod dowództwem kpt. pil. Witolda Prosińskiego wróciła w składzie V Dywizjonu Myśliwskiego na lotnisko Ławica, wchodząc w skład formującego się 3. Pułku Lotniczego.
Trudna sytuacja finansowa odrodzonego Państwa Polskiego dotknęła również wojsko, w tym także lotnictwo. W etacie eskadry było kilka maszyn typu Fokker D. VII, które w ramach ujednolicenia sprzętu były uzupełniane tylko doraźnie. Szkolenie i doskonalenie personelu latającego nie postępowało w takim tempie, jakiego należało oczekiwać.
W maju 1922 r. dowódcą eskadry został kpt. pil. Mieczysław Szczudłowski, który w sierpniu 1924 r. zdał dowodzenie por. pil. Oskarowi Müllerowi, dowodzącemu 13. Eskadrą Myśliwską w okresie jej przemianowania w marcu 1925 r. na 111. Eskadrę Myśliwską.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych