BIP
31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
15. ESKADRA MYŚLIWSKA 3. PUŁKU LOTNICZEGO Z LAT 1920 - 1925

15. ESKADRA MYŚLIWSKA 3. PUŁKU LOTNICZEGO Z LAT 1920 - 1925

15 Eskadra Myśliwska powstała na bazie 4. Wielkopolskiej Eskadry Bojowej w kwietniu 1920 r. Jej dowódcą został por. pil. Jerzy Dziembowski.
W maju eskadra dotarła na lotnisko bojowe pod Wapniarką na Podolu. W czerwcu i lipcu piloci eskadry wyróżnili się brawurowymi atakami na pociągi pancerne Armii Czerwonej, startując z lotnisk Płoskirów i Deraźnia. W działaniach odwrotnych eskadra operowała z lotniska Berezowica pod Tarnopolem, skąd 13 lipca odeszła do Lwowa. Po przybyciu do Lwowa eskadra w ramach III Dyonu zwalczała nieprzyjacielską kawalerię Budionnego. W chwilach najcięższych dla miasta, gdy dowództwo 6. Armii nie posiadało odwodów dla przeciwstawienia się kawalerii Budionnego, akcje lotników III Dyonu, a więc i 15. Eskadry Myśliwskiej, uratowały Lwów, zatrzymując pochód wojsk Budionnego. 16. i 17. sierpnia, gdy wróg zbliżał się do wrót miasta, eskadra wykonała 26 lotów szturmowych. Armia Konna Siemiona Budionnego, od dawna atakowana z powietrza, obyta z lotniczymi działaniami, przyprawiła lotnictwo polskie o duże straty, choć nie była w stanie posuwać się w kierunku Lwowa. Gdy Budionny zaniechał akcji na Lwów i skierował się pod Zamość, 15 Eskadra Myśliwska nadal zwalczała sowiecką kawalerię, startując z lotniska w Korczowie. Samoloty eskadry niejednokrotnie lądowały na przygodnych terenach w pobliżu własnych wojsk, informując dowództwo o wynikach rozpoznania. Rozejm zastał 15. Eskadrę Myśliwską w Zdołbunowie. W październiku 1920 r. dowódcą eskadry został por. pil. Tadeusz Jarina.
Piloci 15. Eskadry Myśliwskiej wykonali łącznie 227 lotów bojowych, spędzając w powietrzu 346 godzin. Za bohaterskie czyny gen. Stanisław Haller odznaczył pilotów eskadry Virtuti Militari.
Po wojnie 15. Eskadrę Myśliwską przeniesiono do Ostrowa Wielkopolskiego a następnie do Ławicy k. Poznania, gdzie weszła w skład 3. Pułku Lotniczego.

Początkowy okres pobytu na lotnisku Ławica nie był łatwy dla personelu eskadry. Posiadany sprzęt lotniczy nie nadawał się do szkolenia i doskonalenia kadry myśliwskiej. W marcu 1923 r. kpt. pil. Tadeusz Jarina przekazał dowodzenie eskadrą por. pil. Edwardowi Lewandowskiemu. W tym okresie przydzielono eskadrze kilka samolotów typu Alsando "Balilla".
W lipcu 1924 r. kolejnym dowódcą 15. Eskadry Myśliwskiej został kpt. pil. Kazimierz Jarzębiński, który dowodził jednostką do czasu jej przemianowania w marcu 1925 r. na 112. Eskadrę Myśliwską.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych