BIP
31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
111. ESKADRA MYŚLIWSKA 3. PUŁKU LOTNICZEGO Z LAT 1925 -1928

111. ESKADRA MYŚLIWSKA 3. PUŁKU LOTNICZEGO Z LAT 1925 -1928

111 Eskadra Myśliwska powstała na bazie 13. Eskadry Myśliwskiej w marcu 1925 r. Jej dowódcą został por. pil. Oskar Müller. Zmiana numeracji nie miała wpływu na stan personelu ani też na wyposażenie, którym nadal były samoloty Fokker D. VII. 111 Eskadra Myśliwska wrazz 112. Eskadrą Myśliwską tworzyły III Dywizjon Myśliwski 3. Pułku Lotniczego.
We wrześniu 1925 r. nowym dowódcą został kpt. pil. Adam Kowalczyk. W tym okresie zaczęła się wymiana samolotów Fokker na zakupione we Francji Spad 61 C o dużo lepszych parametrach technicznych. Nie przypuszczano wówczas, że nowoczesne Spady będą przyczyną tak licznych wypadków lotniczych. Nowy sprzęt pobudził pilotów myśliwskich do regularnego szkolenia indywidualnego i grupowego.
W czerwcu 1927 r. eskadra przeszła szkołę ognia lotniczego na poligonie Toruń - Podgórz a w sierpniu w składzie dywizjonu brała udział w dużych manewrach wojsk lądowych na terenie województwa łódzkiego. Za dobrą współpracę mimo trudnych warunków atmosferycznych 111 Eskadra Myśliwska otrzymała pochwałę od gen. Stanisława Oktawiusza Małachowskiego - dowódcy Okręgu Korpusu nr IV.
Rozkazem Ministerstwa Spraw Wojskowych z dnia 02.08.1928 r. 111. Eskadrę Myśliwską przemianowano na 131. Eskadrę Myśliwską.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych