BIP
31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
131. ESKADRA MYŚLIWSKA 3. PUŁKU LOTNICZEGO Z LAT 1928 - 1939

131. ESKADRA MYŚLIWSKA 3. PUŁKU LOTNICZEGO Z LAT 1928 - 1939

131. Eskadrę Myśliwską utworzono sierpniu 1928 r. na skutek reorganizacji 111. Eskadry Myśliwskiej. Dowódcą został kpt. pil. Adam Kowalczyk a wyposażenie stanowiły samoloty Spad 61 C1.
Kolejnym dowódcą został por. pil. Tadeusz Kurdziel, który 12.11.1929 r. zdał dowodzenie por. pil. Konstantemu Zakrzewskiemu. Po powrocie z kursu dowódców eskadr w kwietniu 1930 r., dowódcą ponownie został por. pil. Tadeusz Kurdziel.
Piloci eskadry brali udział w manewrach wojsk lądowych przede wszystkim na terenie Wielkopolski, po przejściu szkoły ognia w Biedrusku. Z okazji Święta Narodowego 3. Maja w 1932 r. eskadra brała udział w defiladzie, lecąc "rojem" po dziewięć samolotów w osi defilady naziemnej ulicami Poznania. Defiladę lotniczą prowadził dowódca 1. Dywizjonu Liniowego mjr pil. Wiktor Pniewski.
Od 6 maja 1932 r. dowódcą eskadry został por. pil. Tadeusz Kurdziel, który 12.11.1929 r. zdał dowodzenie por. pil. Konstantemu Zakrzewskiemu. Po powrocie z kursu dowódców eskadr w kwietniu 1930 r., dowódcą ponownie został kpt. pil. Stanisław Morawski. Jesienią, eskadra w składzie dywizjonu uczestniczyła w specjalistycznych ćwiczeniach jednostek lotniczych zgrupowanych na terenie węzła lotnisk Gniezno. W kwietniu, po odejściu kpt. Morawskiego na dowódcę dywizjonu myśliwskiego, dowództwo eskadry objął por. pil. Piotr Łaguna. Na przełomie lipca i sierpnia eskadra w składzie dywizjonu uczestniczyła w ćwiczeniach jednostek lotnictwa rozlokowanych na terenie Wielkopolski. Latem 1935 r. piloci eskadry, po odbyciu szkoły ognia, brali udział w manewrach różnych rodzajów broni na Wołyniu. W końcu 1936 r. piloci otrzymali nowe samoloty PZL P - 11a, o znacznie wyższych parametrach technicznych aniżeli P - 7a.
W listopadzie 1937 r. dowódcą eskadry został por. pil. Jerzy Zaręba. Rok 1938 został wykorzystany na dalsze podnoszenie kwalifikacji a eskadra została niemal całkowicie wyposażona w etatowe samoloty PZL P - 11c, na których piloci odbyli pełny program szkolenia. We wrześniu III/3 Dywizjon pod dowództwem mjr Mieczysława Mümlera odleciał w związku z akcją "Zaolzie" na lotnisko polowe w rejon Częstochowy i Wielunia.
Mobilizację w dniach 23/24 sierpnia 1939 r. przeprowadzono w ramach dywizjonu na terenie macierzystego lotniska Ławica. O świcie 31 sierpnia 1939 r. rzut powietrzny odleciał na lotnisko Dzierznica pod Poznaniem, które stało się pierwszym wojennym lotniskiem poznańskich eskadr myśliwskich. Wojnę Obronną Polski we wrześniu 1939 r. 131 Eskadra Myśliwska odbyła w ramach Armii "Poznań" w składzie III/3 Dywizjonu.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych