BIP
31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
6 PUŁK LOTNICTWA MYŚLIWSKO - BOMBOWEGO [23.11.1982R - 31.12.1998R]

6 PUŁK LOTNICTWA MYŚLIWSKO - BOMBOWEGO [23.11.1982R - 31.12.1998R]

6 pułk lotnictwa myśliwsko - bombowego powstał 23.11.1982 r. w wyniku przeformowania 6. pułku lotnictwa myśliwsko - szturmowego.
Dowódcą jednostki został ppłk pil. Zenon KUŁAGA. Kolejnymi dowódcami byli ppłk pil. Stanisław CZARNECKI, ppłk pil. Janusz KONIECZNY, ppłk pil. Zenon SMUTNIAK, ppłk pil. Wacław MACKO, płk pil. Stanisław GALIŃSKI.
W końcu lat 70 - tych pojawiła się pilna potrzeba wymiany samolotów uderzeniowych w polskim lotnictwie, samoloty Lim - 6 nie spełniały już warunków współczesnego pola walki. Wybór pada na samolot Su - 22 M4 o zmiennej geometrii skrzydeł. Jako pierwszy do przezbrojenia wskazano 6 plm - b. Od kwietnia do lipca 1984 r .na przeszkoleniu w Krasnodarze przebywała grupa pilotów i techników z 6. plm - b. Proces odbioru samolotów zakończył się w połowie 1985 r. Łącznie 6 pułk lotnictwa myśliwsko - bombowego otrzymał 40 samolotów jednomiejscowych Su - 22 M4 i dwumiejscowych Su - 22 UM3k rozdzielony pomiędzy trzy eskadry. W 1985 r. pułk rozpoczął intensywne szkolenie nie tylko swojego personelu, ale także pilotów pochodzących z 40 plm-b w Świdwinie, wykonując loty na poligon, na małej wysokości i grupowe w szykach. W 1986 r. pułk osiąga gotowość operacyjną, a rok później klucz samolotów Su - 22 wziął udział w ćwiczeniach "Opal - 87".
W 1994 r. pułk obchodził 50 - lecie powstania, dalej pozostając w składzie 2 Dywizji Lotnictwa Myśliwsko - Bombowego. 6 plm - b był jedną z najlepszych jednostek lotniczych w kraju, o czym świadczą wyróżnienia nadawane przez Ministra Obrony Narodowej w latach 1988 - 1991, a w 1993 r. pułk zdobył puchar Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej za wykonywanie bezpiecznego szkolenia. Samoloty pułku prezentowano na wielu pokazach lotniczych m.in. ,,Air Show" Poznań 1989, 1991, Dęblin 1995 i Bydgoszcz 1996. W 1997 r. pułk bierze udział w polsko - amerykańskim ćwiczeniu "Orli Szpon".
W związku z reorganizacją Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej dochodzi do redukcji liczby jednostek lotniczych, zostaje podjęta decyzja o rozformowaniu pilskiej jednostki, szkolenie lotnicze pułk wykonywał do końca 1997 r., a do marca 1998 r. samoloty Su - 22 przekazano do 7. pułku lotnictwa bombowo - rozpoznawczego w Powidzu, 8 pułku lotnictwa myśliwsko - bombowego w Mirosławcu i 40 plm - b w Świdwinie. Ostatecznie 6 pułk lotnictwa myśliwsko - bombowego przestał istnieć z dniem 31.12.1998 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych