BIP
31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
6. ESKADRA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO [01.01.2000R - 31.03.2008R]

6. ESKADRA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO [01.01.2000R - 31.03.2008R]

6. eskadra lotnictwa taktycznego powstała 01.01.2000 r. na podstawie zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr Pf-74/Org. z dnia 15.07.1999 r., dziedzicząc tradycje 6. pułku lotnictwa myśliwsko - bombowego z Piły. Dowódcą stacjonującej w Powidzu eskadry zostaje ppłk dypl. pil. Wojciech KOKOSZCZYŃSKI.
6. eskadra lotnictwa taktycznego była jednostką lotniczą o profilu myśliwsko - bombowym przeznaczoną do zwalczania obiektów naziemnych, nawodnych, niszczenia środków napadu powietrznego w powietrzu oraz wykonywania zadań rozpoznawczych o charakterze operacyjno -taktycznym na korzyść Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych RP. W początkowym okresie eskadra eksploatuje samoloty Su - 22 M4K, Su - 22 UM3K, TS - 11 "Iskra", An-2 oraz śmigłowiec Mi - 2. Personel eskadry stanowiła kadra z dużym doświadczeniem zawodowym, od pierwszych dni swego istnienia wykonywano wszystkie zadania typowe dla LMB: odpalanie rakiet powietrze - powietrze, loty taktyczne z lądowaniem na Drogowym Odcinku Lotniskowym, loty rozpoznawcze nad lądem i morzem. Dodatkowym zadaniem, które otrzymała eskadra było szkolenie młodych pilotów. Dzięki dobrej organizacji, właściwej atmosferze, dużemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi podczas wykonywania postawionych przed eskadrą zadań, efekty pracy były zauważane przez przełożonych wszystkich szczebli dowodzenia do Dowódcy SP włącznie.
W marcu 2002 r. eskadra wzięła udział w ćwiczeniu "Strong Resolve 2002". W sierpniu 2001 r. kolejnym dowódcą został ppłk dypl. pil. Adam Świerkocz, który dowodzi eskadrą do stycznia 2002 r., kiedy to na stanowisku dowódcy zastąpił go ppłk mgr pil. Michał ERDMAŃSKI. W okresie tym piloci i technicy udają się do USA na przeszkolenie na samolot wielozadaniowy F - 16.
13.10.2006 r. po powrocie z przeszkolenia z USA, dowódcą eskadry zostaje ppłk dypl. pil. Zbigniew ZAWADA. Z dniem 01.01.2007 r. personel eskadry został przebazowany do Poznania na lotnisko Krzesiny, gdzie stopniowo przyjmowano nowy sprzęt i wkrótce rozpoczęto szkolenie lotnicze na samolocie wielozadaniowym F - 16 Block 52+.
6. eskadra lotnictwa taktycznego została rozformowana 31. marca 2008 r., kiedy to weszła w skład 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych