BIP
31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
HISTORIA - 6 ESKADRY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

HISTORIA - 6 ESKADRY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

6. eskadra lotnictwa taktycznego [01.01.2000r - 31.03.2008r]

6. eskadra lotnictwa taktycznego powstała 01.01.2000 r. na podstawie zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr Pf-74/Org. z dnia 15.07.1999 r., dziedzicząc tradycje 6. pułku lotnictwa myśliwsko - bombowego z Piły. Dowódcą stacjonującej w Powidzu eskadry zostaje ppłk dypl. pil. Wojciech KOKOSZCZYŃSKI.
6. eskadra lotnictwa taktycznego była jednostką lotniczą o profilu myśliwsko - bombowym przeznaczoną do zwalczania obiektów naziemnych, nawodnych, niszczenia środków napadu powietrznego w powietrzu oraz wykonywania zadań rozpoznawczych o charakterze operacyjno -taktycznym na korzyść Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych RP. W początkowym okresie eskadra eksploatuje samoloty Su - 22 M4K, Su - 22 UM3K, TS - 11 "Iskra", An-2 oraz śmigłowiec Mi - 2. Personel eskadry stanowiła kadra z dużym doświadczeniem zawodowym, od pierwszych dni swego istnienia wykonywano wszystkie zadania typowe dla LMB: odpalanie rakiet powietrze - powietrze, loty taktyczne z lądowaniem na Drogowym Odcinku Lotniskowym, loty rozpoznawcze nad lądem i morzem. Dodatkowym zadaniem, które otrzymała eskadra było szkolenie młodych pilotów. Dzięki dobrej organizacji, właściwej atmosferze, dużemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi podczas wykonywania postawionych przed eskadrą zadań, efekty pracy były zauważane przez przełożonych wszystkich szczebli dowodzenia do Dowódcy SP włącznie. Zgodnie z Rozkazem Ministra Obrony Narodowej Nr 1/MON z dnia 02 stycznia 1999 roku w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji Oręża Polskiego, 6.eskadra lotnictwa taktycznego przejęła i dziedziczy tradycje 6.pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego z Piły.
W marcu 2002 r. eskadra wzięła udział w ćwiczeniu "Strong Resolve 2002". W sierpniu 2001 r. kolejnym dowódcą został ppłk dypl. pil. Adam Świerkocz, który dowodzi eskadrą do stycznia 2002 r., kiedy to na stanowisku dowódcy zastąpił go ppłk mgr pil. Michał ERDMAŃSKI. W okresie tym piloci i technicy udają się do USA na przeszkolenie na samolot wielozadaniowy F - 16.
6 eskadra lotnictwa taktycznego wykonywała wszystkie zadania typowe dla LMB: odpalanie rakiet powietrze-powietrze, loty taktyczne z lądowaniem na Drogowym Odcinku Lotniskowym, loty rozpoznawcze nad lądem i morzem. Dodatkowo szkoliła młodych pilotów. Dzięki profesjonalizmowi podczas wykonywania postawionych zadań, dobrej organizacji, właściwej atmosferze i dużemu zaangażowaniu kadry, 6 elt była wielokrotnie wyróżniana, min:
przez Dowódcę 3.KOP - za uzyskanie najlepszych wyników w szkoleniu idziałalności służbowej w 2000r.,
przez Dowódcę 3.KOP - za wzorowe wykonanie zadań szkoleniowych w 2003r.,
przez Dowódcę WLiOP - w dowód uznania za efektywne działanie na rzecz bezpieczeństwa lotów w 2003r.

Kadra eskadry wielokrotnie brała udział w różnego rodzaju turniejach i mistrzostwach sportowych takich jak: turnieje piłki nożnej - halowej, zawodach strzeleckich z boni pneumatycznej i pistoletu wojskowego, wyścigach wioślarskich łodzi "6 - ZET", regatach żeglarskich, piłce koszykowej, pływaniu, wieloboju pilota, sporcie powszechnym uzyskując bardzo dobre wyniki zdobywając m. in.:
Mistrzostwo 2.BLT w 2002r. w strzelaniu z pistoletu wojskowego,
Mistrzostwo 2.BLT w 2002r. w piłce koszykowej,
Mistrzostwo 2.BLT w 2005r. w pływaniu,
Puchar przechodni Dowódcy 2.BLT za zajęcie I miejsca w sporcie powszechnym.

Przejmując tradycje 6.PLMB z Piły, przejęto również godło skaczącego tygrysa. Malując tygrysie barwy na samolocie eskadra została zauważona przez Stowarzyszenie Tygrysa (NATO Tiger Association) i został nawiązany kontakt z szansą dołączenia do tego sławnego klubu, którego samoloty będące na wyposażeniu wyglądają elitarnie na tle innych, standardowo pomalowanych.

W 2006 r. 6 eskadra lotnictwa taktycznego została przemieszczona na lotnisko Krzesiny i została przezbrojona w samoloty wielozadaniowe F-16.

6.eskadrą lotnictwa taktycznego dowodzili:
ppłk dypl. pil Wojciech "Koko" Kokoszczyński,
ppłk dypl. pil. Adam "Świrek" Świerkocz,
ppłk mgr pil Michał "Gruby" Erdmański,
ppłk mgr inż. pil. Wojciech "Stempel" Stępień.
13.10.2006 r. po powrocie z przeszkolenia z USA, dowódcą eskadry zostaje ppłk dypl. pil. Zbigniew ZAWADA. Z dniem 01.01.2007 r. personel eskadry został przebazowany do Poznania na lotnisko Krzesiny, gdzie stopniowo przyjmowano nowy sprzęt i wkrótce rozpoczęto szkolenie lotnicze na samolocie wielozadaniowym F - 16 Block 52+.
6. eskadra lotnictwa taktycznego została rozformowana 31. marca 2008 r., kiedy to weszła w skład 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych