BIP
31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
HISTORIA - 3 ESKADRY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

HISTORIA - 3 ESKADRY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

ZARYS HISTORII ESKADRY
3.Eskadra Lotnictwa Taktycznego powstała w wyniku restrukturyzacji 3 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Poznań.
Tradycje 3.elt wywodzą się z 62 Pułku Szkolno - Treningowego Lotnictwa Myśliwskiego, powstałego na mocy zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 września 1954 r.
Bazą dla tego pułku była eskadra z 11 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego.
Stałym miejscem bazowania eskadry jest lotnisko Poznań - Krzesiny usytuowane po prawej stronie rzeki Warty na obszarze poniemieckiego lotniska-fabryki samolotów, zrujnowanej podczas działań wojennych.
W latach 50-tych loty odbywały się w systemie eskadrowym na samolotach UTMiG-15, MiG-15 i MiG-15bis oraz Lim-1, Lim-2, oraz Jak-11, a wśród szkolących się pilotów byli m.in. znani z II wojny światowej i bitwy o Anglię mjr Stanisław SKALSKI, mjr Witold ŁOKUCIEWSKI, mjr Wacław KRÓL. W ciągu trzech lat osiągnięto w pułku nalot 7500 godzin!
W roku 1957 pułk szkolny przeformowano w jednostkę bojową o nazwie 62 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, wchodzący w skład 3 Korpusu OPL OK.   
Pierwszym Dowódcą jednostki został kpt. pil. Andrzej DOBRZENIECKI.  
13 października dowódca pułku odebrał z rąk gen. pil. Jana RACZKOWSKIEGO sztandar ufundowany przez załogę Cegielskiego w Poznaniu. Od dnia 6 września

1958 r. na wniosek załogi ZPM im. Hipolita CEGIELSKIEGO pułkowi nadano nazwę 62 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919.

Nazwa ta utrzymała się do początku lat 90, gdy zabroniono używać zbiorowych nazw wyróżniających.
Mimo trzech katastrof lotniczych w 1958 roku 62 plm uzyskał pierwszą lokatę wśród pułków lotnictwa myśliwskiego 3 Korpusu OPL.
W 1959 roku 1 eskadra otrzymała do eksploatacji dwusilnikowe, naddźwiękowe samoloty myśliwskie MiG-19PM.
1 października 1959 roku dowódcą jednostki został kpt. pil. Józef SOBIERAJ następnie funkcję dowódcy od 10 października 1961 roku pełnił ppłk pil. Mirosław KAPCIUCH.
W listopadzie 1962 roku pułk otrzymał do eksploatacji jako pierwsza bojowa jednostka w Polsce samoloty MiG-21F13.  
Po kolejnej reorganizacji polskiego lotnictwa w marcu 1963 roku pułk przyjął nazwę 62 plm OPK.
Od grudnia 1963 r stanowisko dowódcy objął mjr pil. Mieczysław SROKA. Następnym samolotem eksploatowanym w pułku był MiG-21PF z lepszym uzbrojeniem od swojego poprzednika.
W 1964 na stan jednostki przyjęto samolot transportowo-łącznikowy An-2. Który do dnia dzisiejszego (rok 2002) nadal służy Poznańskiem lotnikom.
Po raz pierwszy starty i lądowania na DOL (Drogowym Odcinku Lotniskowym) pułk wykonywał w 1966r.
Tego samego roku w maju jednostka zmuszona była przenieść się na lotnisko do Babimostu z uwagi na remont i renowację macierzystego lotniska. Następną kompleksową renowację lotniska przeprowadzono w roku 1970 i 1985 roku w czasie których wykonano m. in. obwałowania ziemne dla samolotów, schrony eskadrowe i stanowiska dowodzenia. 
W 1967 roku wprowadzono do uzbrojenia samolot szkolno-bojowy MiG-21U.
Od września 1968 roku dowódcą pułku został mjr pil. Kazimierz KRATA.
Kolejną wersją samolotu eksploatowanego w pułku był MiG-21PFM przyjęty na stan na początku 1970 roku. Ta wersja samolotu przetrwała w pułku prawie 30 lat. Ostatnie maszyny MiG-21PFM latały do roku 1998! Mimo posiadania nowych samolotów piloci 3 eskadry szkolili się nadal na samolotach Lim-5.
W 1971 roku do uzbrojenia jednostki wprowadzono MiG-21US.
Kolejny remont lotniska w Poznańskich Krzesinach odbył się w 1973 roku. Pułk został przebazowany do Mierzęcic oraz na lotnisko zapasowe Kąkolewo k/Grodziska Wielkopolskiego gdzie przebywał prawie pół roku.
Od 1 grudnia 1973 roku po reorganizacji według nowych etatów powrócono do struktury z dwiema eskadrami lotniczymi.
Kolejne typy samolotów przybyły na Krzesińskie lotnisko w 1975 roku, był to samolot łącznikowy PZL 103 Wilga 35 oraz szkolno-bojowy samolot poddźwiękowy TS-11 Iskra bis DF.
Kolejnym dowódcą 62 pułku został ppłk pil. Romuald REJEWSKI w 1975 roku.
Z inicjatywy płk REJEWSKIEGO zaprojektowana została odznaka pułku, która nawiązywała do przedwojennych tradycji poznańskich jednostek lotniczych, przedstawiająca wizerunek kruka stylizowanego na kształt samolotu odrzutowego.
W 1977 roku w katastrofie lotniczej w rejonie lotniska na samolocie MiG-21US zginął dowódca ppłk pil. Romuald REJEWSKI i ppłk pil. Antoni BABKIEWICZ.

Stanowisko dowódcy objął mjr pil. Jan WALISZKIEWICZ.
Od 1979 roku wprowadzono rywalizację Pilot Roku i Technik Roku, jest to kultywowane do dnia dzisiejszego.
Kolejne przebazowanie na lotnisko do Babimostu na czas remontu i modernizacji macierzystego lotniska było w roku 1980 i 1985 roku. Oprócz remontu pasa startowego i dróg kołowania samolotów powstały schrono-hangary dla MiG-21 usytuowane w pobliżu pasa startowego, są one eksploatowane do dnia dzisiejszego.

30 czerwca 1980 roku kolejnym dowódcą pułku został ppłk pil. Marian URBAŃSKI.
W marcu 1981 roku zakończono eksploatację na samolotach Lim-5 oraz SBLim-2.

Kolejnymi dowódcami pułku byli:
od 1985 roku ppłk pil. Henryk MATERNA;
od 1987 roku ppłk pil. Jerzy GRUCA;
od 1989 roku ppłk pil. Gwidon HAŁAWIN
Podczas pokazów lotniczych Air Show '91 na lotnisku Poznań-Ławica, personel 62 plm gościł na Krzesinach samoloty wojskowe państw NATO m.in. F-15, F-16, Mirage-2000 oraz Tornado GR.
W 200. rocznice uchwalenia Konstytucji III Maja w 1991 roku dowódca pułku przyjął sztandar Wielkopolskiej Brygady Aeronautycznej oraz dziedzictwo wielkopolskich eskadr lotniczych.
Od 29 stycznia 1993 roku ostatnim, 13-tym dowódcą 62 pułku został mjr pil. Antoni MASŁOWSKI , który wystąpił do Ministra Obrony Narodowej o zmianę nazwy pułku.
Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 1995 r. pułk zmienił numer "62" na "3" i otrzymał nazwę wyróżniającą "POZNAŃ".

Przejął dziedzictwo tradycji eskadr myśliwskich 2 i 4 Wielkopolskiej Eskadry Lotniczej oraz eskadr myśliwskich z lat 1921-1939 ze składu 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu, oraz 2 Dywizjonu Myśliwskiego Krakowsko - Poznańskiego we Francji i 302 Dywizjonu Myśliwskiego "Poznańskiego" w Wielkiej Brytanii.
W roku 1995 środowisko byłych żołnierzy zawodowych, instytucje, zakłady pracy oraz firmy prywatne ufundowały jednostce sztandar, a uroczystość jego wręczenia odbyła się w przededniu święta pułku, które jest obchodzone 4 września.  Jest to pamiątka dnia, w którym wydano rozkaz o sformowaniu jednostki.
W 1997 roku 3 plm otrzymał z rozwiązanego 32 PLRT w Sochaczewie samoloty MiG-21R oraz MiG-21UM. Po przystosowaniu ich do zadań myśliwskich zostały włączone do uzbrojenia pułku obok samolotów MiG-21PFM.
We wrześniu 1997 roku 3 plm brał udział w ćwiczeniach Orli Szpon "Eagles Talon 97". Poznańskie lotnisko znalazło się na terytorium Pyrlandii, obejmującym swym zasięgiem Wielkopolskę. Stacjonowały tu siły Niebieskich czyli: 606 Eskadra Kontroli i Dowodzenia z bazy 52TFW w Spangdahlem, samoloty myśliwskie z 1, 9 i 28 plm.
W marcu 1998 roku na Krzesinach odbyła się uroczystość pożegnania najstarszych w Polsce samolotów MiG-21PFM. Latających prawie 30 lat w Poznańskim pułku (od 1970 roku). W tym samym roku pułk otrzymał do eksploatacji myśliwce MiG-21MF z 41 plm oraz 11 plm.
28 stycznia 1998 roku podczas 40 Konferencji Bezpieczeństwa Lotów 3 plm został wyróżniony przez dowódcę WLOP za bezpieczne wykonywanie zadań w powietrzu pucharem za bezpieczeństwo lotów. Było to trzecie tego typu wyróżnienie dla pułku.
Po rozformowaniu 17 Eskadry Lotniczej z Poznańskiej Ławicy w marcu 1999 roku część personelu latającego i technicznego wraz ze śmigłowcami Mi-2 została włączona w skład 1 eskadry 3 plm. Oprócz zadań transportowo-łącznikowych do dnia dzisiejszego klucz śmigłowcowy pełni całoroczny dyżur  w ramach Systemu Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego RP "ASAR".
W maju 1999 roku odbyły się z udziałem 3 plm ćwiczenia "Ocelot 99". Wyznaczone samoloty z sił czerwonych - Southlandii MiG-21MF i MiG-21R posłużyły jako samoloty naruszające strefę bez lotów i były przechwytywane przez siły Międzynarodowego Skrzydła Lotniczego stacjonującego na lotnisku w Powidzu.
4 września 1999 roku pułk obchodził uroczyście 45-lecie powstania jednostki.
24 marca 2000r na lotnisku w Poznańskich Krzesinach stacjonowały samoloty Tornado GR4 z 9 Dywizjonu RAF stacjonującego w Bruggen w Niemczech. Tornada przyleciały do Poznania w celu wykonania uroczystego przelotu nad Poznańską Cytdelą w hołdzie pochowanym na Cmentarzu Wspólnoty Brytyjskiej pilotom 9 Dywizjonu Bombowego RAF, rozstrzelanym po ucieczce z obozu jenieckiego Stalag Luft III w Żaganiu w 1944r.
29 grudnia 2000 roku na Krzesińskim lotnisku odbyła się uroczysta ceremonia rozwiązania 3 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego.
W roku 2001 3 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego przeszedł kolejny proces restrukturyzacji w wyniku którego powstała 31.Baza Lotnicza i 3.Eskadra Lotnictwa Taktycznego, podległa bezpośrednio Dowództwu 2.Brygady Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. 3.Eskadra Lotnictwa Taktycznego powstała z dniem 1 stycznia 2001 r. na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2000 r i przejęła tradycje i sztandar 3 plm.
Dowódcą 31.Bazy Lotniczej został ostatni dowódca 3 plm płk dypl. pil. Antoni MASŁOWSKI, a dowódcą 3.Eskadry Lotnictwa Taktycznego mjr dypl. pil. Wojciech KRUPA.
Odznaką 3 Eskadry Lotnictwa Taktycznego jest przejęta z  3 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego transformacja kruka z okresu międzywojennego. Przedstawia ona wizerunek szarego kruka i nawiązuje do godła, którym był kruk malowany na kadłubach samolotów 3 Pułku Lotniczego w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej walczących w Anglii i Francji. Funkcjonuje ona od roku 1976 i jest nadawana żołnierzom zawodowym szczególnie wyróżniającym się w służbie wojskowej.
1) od 1 stycznia 2000r. do 28 października 2002r. - mjr dypl. pil. Wojciech KRUPA

Jednostką od momentu powstania czyli od stycznia 2000r dowodził na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 16.02.2001 r. mjr dypl. pil. Wojciech KRUPA. Doświadczony oficer posiadający mistrzowską klasę pilota wojskowego i nalot życiowy ponad 2000 godzin. Szlify oficerskie zdobył w roku 1988 po ukończeniu nauki w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. Ukończył wiele kursów specjalistycznych m. in. Kurs Taktyczno – Operacyjny w roku 1999 oraz studia na Akademii Obrony Narodowej w roku 1994. Latał już na takich samolotach bojowych jak F– 16 czy Mirage 2000.

Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za szczególne osiągnięcia w zawodowej służbie wojskowej m. in. nadaniem BM ZZdOK i SZwSO.
Jest członkiem kadry narodowej w akrobacji sportowej w macierzystym aeroklubie Ziemi Lubuskiej. Do Poznania przybył, do byłego 3 plm ze stanowiska z-cy dowódcy d.s. szkolenia 11 plm. Oprócz pracy zawodowej i akrobacji sportowej swój wolny czas, którego ma niezwykle mało poświęca żeglarstwu i rodzinie: żonie Krysi i córce Karolinie.
Od czerwca 2001 do lipca 2002 roku Krzesińskie lotnisko było zamknięte na czas remontu pasa startowego oraz zabudowy lotniskowej (domek pilota, hangar). Związane to było z przystosowaniem lotniska do wymogów NATO. 3.elt została przebazowana na lotnisko Łask oddalone o ponad 200km gdzie razem z 10.elt ponad rok wykonywała loty szkolne i pełniła dyżury bojowe.
12 lipca 2002 roku odbyło się uroczyste otwarcie lotniska Krzesiny po remoncie pasa startowego i domku pilota oraz przelot samolotów MiG-21 z Łasku po przebazowaniu.
06.sierpnia.2002 roku 3.elt otrzymała kolejny typ samolotu MiG-21 bis z rozwiązywanej 9.elt z Zegrza Pomorskiego. Jest to nowsza konstrukcja MiG-21 z wydajniejszym i bardziej ekonomicznym silnikiem oraz lepszymi przyrządami celowniczymi i nowszym uzbrojeniem.

2) od 28 października 2002r. do 9 lutego 2004r. - mjr dypl. pil. Rościsław STEPANIUK
Dowodzenie 3.eskadrą lotnictwa taktycznego „POZNAŃ” przejął 28.10.2002r.
Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej z 1989r. Służbę wojskowa rozpoczął w 62.plm w POZNANIU.
Tu kształtuje się jego lotnicza osobowość pilota samolotu bojowego. W 1995 roku zostaje zakwalifikowany na studia w AON w Warszawie i rozpoczyna naukę na Wydziale Obrony Powietrznej. Jego dalsza kariera wojskowa związana jest ze służbą w 11.plm we WROCŁAWIU, gdzie jest dowódcą eskadry. W 1998r zostaje skierowany na studia dowódczo – sztabowe w JOINT SERVICES COMMAND AND STAFF COLLEGE w ANGLII. Po ukończeniu studiów pełni służbę wojskową w 10.plm w ŁASKU jako zastępca dowódcy, następnie w 10.elt jako szef szkolenia. W 2001 roku kończy kurs TACTICAL LEADERSHIP PROGRAM we FLORENNEJ w BELGII. Jest Pilotem – instruktorem na samolocie MiG-21. W swojej karierze lotniczej latał na wielu modyfikacjach tego samolotu. Do POZNANIA przybył ze stanowiska Specjalisty OWL 3.KOP we WROCŁAWIU. Poza pracą zawodowa wolny czas poświęca na utrzymanie dobrej kondycji fizycznej niezbędnej w tym zawodzie, nauce języka angielskiego i rodzinie lubi jeździć konno, jest też myśliwym w PZŁ.

Od czerwca 2003r Obowiązuje nowe godło eskadry.
16 grudnia 2003r odbyły się loty pożegnalne z okazji zakończenia eksploatacji samolotów MiG-21 w 3.elt.
31 grudnia 2003r uroczyście zakończyliśmy dyżur NATINADS na samolotach MiG-21. W sylwestrowy poranek kilka minut po godzinie 8 po przejęciu dyżuru przez Mińsk Mazowiecki piloci oraz technicy 3.elt uroczyście zakończyli dyżur NATINADS. Było to już ostateczne pożegnanie z MiG-21 w naszej eskadrze.

Nie usłyszymy już niestety ryku silnika MiGa-21 :-(.


Od 09 lutego 2004r. - dowodzenie 3.eskadrą lotnictwa taktycznego „POZNAŃ” przejął płk dypl. pil. Zbigniew ZAWADA
Urodził się 08.03.1966r we Wrocławiu.
Karierę wojskową rozpoczął w liceum lotniczym w Zielonej Górze w latach 1980-1984.
Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie w latach 1984-1988.
Służbę rozpoczął w 11 plm we Wrocławiu z przydziałem do 2 eskadry w Mierzęcicach.
Zajmował stanowiska od pilota klucza lotniczego do szefa rozpoznania powietrznego eskadry.
W roku 1997 ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów w Dęblinie.
W roku 1998 został zakwalifikowany na studia w AON w Warszawie które ukończył z pierwszą lokatą w 2000 roku.
Po studiach objął stanowisko szefa rozpoznania powietrznego eskadry w 3 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, a po przeformowaniu w 3 Eskadrę Lotnictwa Taktycznego - stanowisko Szefa Sztabu eskadry. Jest pilotem - latał na szybowcach (Bocian, Mucha) , samolotach Zlin 42M, SBLim-2, Lim-5, Lim-6bis, TS-11, MiG-21 UM, MiG-21 M, MiG-21 MF. Obecnie przeszkala się na TS-11. Żonaty - żona Marzena, syn Mateusz. Zainteresowania Dowódcy to lotnictwo, sport muzyka i dobra książka.


13 października 2004r
Rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych z dnia 4 października 2004 roku na przeszkolenie na samolot F-16 w USA zostali skierowani ppłk dypl. pil. Zbigniew ZAWADA, oraz mjr dypl.pil. Cezary WIŚNIEWSKI i z dniem 13 października przeniesieni do rezerwy kadrowej.
Obowiązki Dowódcy 3.elt pełni mjr dypl. pil. Adam BONDARUK.


25 lutego 2005r
W sali tradycji odbyło się pożegnanie mjr dypl. pil. Adama Bondaruka - pełniącego obowiązki dowódcy 3.elt. Na podstawie Rozkazu Szefa Sztabu Generalnego nr 28 z dnia 12.01.2005 został on skierowany na szkolenie na samolot F-16 w USA i z dniem 8.03.05 przeniesiony do rezerwy kadrowej. W uroczystości udział wzieli D-ca 2.BLT gen. bryg. dr pil. Anatol Czaban, z-ca d-cy 2.BLT płk dypl. pil Arkadiusz Poluszyński, z-ca d-cy 31 BLot ppłk dypl. Jarosław Pyła oraz kadra 3. elt. Rozkazem D-cy 2.BLT do wykonywania obowiązków d-cy został wyznaczony kpt. nawig. mgr Mariusz Glazer.


13 kwietnia 2005r
Na podstawie § 17 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2002r. w sprawie wyróżnienia pododdziałów i oddziałów wojskowych, za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych w 2004r. Minister Obrony Narodowej wyraził uznanie i przyznał 2.Brygadzie Lotnictwa Taktycznego tytuł honorowy "Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej".
Wchodząca w skład brygady 3.elt w ten sposób również dostąpiła tego zaszczytu. W dniu 01.04.2005r. pełniący obowiązki dowódcy 3.elt kpt. mgr nawig. Mariusz GLAZER w imieniu całego stanu osobowego eskadry odebrał z rąk dowódcy 2.BLT gen. bryg. pil. dr Anatola CZABANA to szczególne wyróżnienie. Na zbiórce eskadry, która odbyła się w dniu 13 kwietnia 2005 wręczając odznaki tytułu honorowego "Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" Dowódca 2 Brygady osobiście podziękował kadrze za żołnierski trud i wysiłek pozwalający w tak szczególnie trudnym okresie na realizację na wysokim poziomie postawionych przed 3.elt zadań.

17 czerwca 2005 r. 3. eskadra lotnictwa taktycznego została przebazowania na lotnisko Łask gdzie wykonuje loty szkolne.

Od grudnia 2007r. - dowodzenie 3.eskadrą lotnictwa taktycznego „POZNAŃ” przejął ppłk dypl. pil. Cezary WIŚNIEWSKI
Podpułkownik Cezary Wiśniewski jest Dowódcą 3. Eskadry Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. Jako dowódca eskadry odpowiedzialny jest za szkolenie, działania bojowe oraz zabezpieczenie działań bojowych podległego personelu. 3. Eskadra Lotnictwa Taktycznego wyposażona jest w 16 samolotów F-16C/D blok 52+.
Podpułkownik Cezary Wiśniewski wstąpił do Polskich Sił Powietrznych w 1987 r. rozpoczynając studia w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. 3. klasę pilota wojskowego uzyskał 14 stycznia 1991 r., w 58 Lotniczym Pułku Szkolnym w Dęblinie. Podczas IV roku studiów rozpoczął loty samolotami bojowymi MiG-21. Pierwszy stopień oficerski otrzymał w 1991 roku po ukończeniu studiów w WOSL.


WYKSZTAŁCENIE
    1991 Inżynier, Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza, Dęblin
    1997 Magister, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz
    2001 Oficer Dyplomowany, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa
    2003 Kurs Oficerów Eskadr, Maxwell Air Force Base, USA


PRZYDZIAŁY SŁUŻBOWE
    Wrzesień 1987 - Listopad 1991, student, Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza, Dęblin,
    Listopad 1991 - Luty 1999, pilot, instruktor, oblatywacz MiG-21, 41 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, Malbork
    Luty 1999 - Sierpień 2001, student, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa
    Sierpień 2001 - Październik 2002, oficer sekcji szkolenia lotniczego, 2. Brygada Lotnictwa Taktycznego, Poznań
    Październik 2002 - Maj 2004, szef szkolenia, 10. Eskadra Lotnictwa Taktycznego, Łask
    Maj 2004 - Październik 2004, szef szkolenia, 3. Eskadra Lotnictwa Taktycznego, Poznań
    Październik 2004 - Styczeń 2007, student, szkolenie na T-38C, F-16 w USA
    Styczeń 2007 - Grudzień 2007, zastępca dowódcy 6. Eskadry Lotnictwa Taktycznego, Poznań
    Grudzień 2007 - obecnie, dowódca 3. Eskadra Lotnictwa Taktycznego, Poznań


INFORMACJE LOTNICZE
    Funkcja: pilot
    Nalot: 1550
    Wykonywał loty: ZLIN-42, TS-11, MiG-21UM/M/MF/bis, T-38C oraz F-16A/B/C/D


GŁÓWNE WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA
    Pilot Roku 1998 - 41 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, Malbork
    Srebrny Medal "Siły Zbrojne W Służbie Ojczyzny"
    Brązowy Medal "Za Zasługi Dla Obronności Kraju"


DATY AWANSU
    Podporucznik - 26 Listopada 1991 r.
    Porucznik - 27 Lipca 1994 r.
    Kapitan - 21 Lipca 1998 r.
    Major - 26 Kwietnia 2004 r.
    Podpułkownik - 14 Grudnia 2007 r.- - -
3. eskadra lotnictwa taktycznego została rozformowana 31. marca 2008 r., kiedy to weszła w skład 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego.
 
Wykorzystane przy tworzeniu strony "historia":
- Artykuł pana Miłosza Bogdańskiego p.t. "Poznańskie Kruki" cz.1 i 2 z Magazynu Lotniczego AeroPlan nr 5-6/01 i 1/02;
- Książka "3" Poznański - Tradycje i współczesność;
- Dostępne kroniki jednostek i informacje własne.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych