BIP
31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
O KLUBIE

 Klub 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego prowadzi działalność kulturalno – oświatową dla żołnierzy i pracowników wojska Bazy, ich rodzin, ale również, będąc jedyną placówką kulturalną na terenie os. Poznań – Głuszyna, stanowi centrum kultury dla lokalnej społeczności.

Do głównych zadań statutowych Klubu należy:

  • upowszechnianie działalności kulturalno - oświatowej, wartości humanistycznych oraz tradycji lotniczych jednostek stacjonujących na Krzesinach;
  • organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, oświatowych, rozrywkowych i turystycznych, służących regeneracji sił psychofizycznych żołnierzy, pracowników wojska oraz ich rodzin;
  • prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz zawodowej służby wojskowej, kształtowanie pozytywnego wizerunku jednostki wojskowej oraz służbyw Narodowych Siłach Rezerwowych,
  • popularyzowanie problematyki patriotyczno – obronnej oraz tradycji oręża polskiego;
  • kształtowanie i utrwalanie patriotycznych postaw środowiska wojskowego poprzez organizację okolicznościowych wystaw zdjęć i plakatów z okazji rocznici jubileuszy;
  • prowadzenie kół i sekcji zainteresowań, zapewniających jednocześnie, aktywne spędzenie czasu wolnego;
  • organizowanie zimowych i letnich warsztatów (półkolonii) dla dzieci żołnierzyi pracowników wojska 31. BLT;
  • popularyzacja czytelnictwa, poprzez organizowanie lekcji bibliotecznych, wystaw książkowych, promowanie nowości wydawniczych.

     Działalność Klubu przebiega dwubiegunowo: z jednej strony umożliwiamy osobom zainteresowanym udział w organizowanych zajęciach i wydarzeniach, a z drugiej strony prowadzimy szeroko zakrojoną działalność propagującą kulturę i wartości bliskie służbom mundurowym.

     W Klubie działa kilka profesjonalnych pracowni, do których zapraszamy dzieci  szkół podstawowych i młodzież z gimnazjum. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pedagogów, a efekty ich pracy można podziwiać na wielu wystawach oraz na przedstawieniach teatralnych i organizowanych pokazach.

       Nowo wyremontowany (oddany do użytku w dniu 16.12.2015 r.), okazały budynek Klubu posiada między innymi nowocześnie wyposażoną salą widowiskową na 180 miejsc i ogólnie dostępną bibliotekę z bogatym księgozbiorem. W bliskim sąsiedztwie klubu znajdują się miejsca parkingowe dla zmotoryzowanych gości oraz piękny, malowniczy park rekreacyjny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych