31 Baza Lotnictwa Taktycznego

BIP

 

 

 

Dowódca 31. BLT przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 14.30-15.30

Termin przyjęcia należy wcześniej uzgodnić z Asystentką Dowódcy pod numerem tel. sekretariatu: +48 261 548 500.

 

SZczegółowych informacji udziela nieetatowy inspektor ds. skarg i wniosków st.chor. sztab. Tomasz SĘDZIKOWSKI - +48 261 547 389

 

Skargi i wnioski można składać:

pisemnie:

Adres korespondencyjny:

31. Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. Silniki 1
61-325 Poznań

faksem :

fax: +48 261 548 555

 

drogą elektroniczną

31blt.sekretariat@ron.mil.pl

osobiście

w siedzibie 31. BLT w każdy poniedziałek w godzinach 14.30-15.30, po ustalonym terminie z Asystentką Dowódcy pod numerem tel. sekretariatu: +48 261 548 500.

 

 

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucja konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania  Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpatrywania. (Zgodnie z §8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 78 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Dz. U. Nr 5, poz. 46 )

go-up
Kontakt

31 Baza Lotnictwa Taktycznego
Silniki 1
61-325 Poznań Krzesiny
tel. 261548500
fax. 261548555
31blt.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP