31 Baza Lotnictwa Taktycznego

BIP

 

 

 

31. Baza Lotnictwa Taktycznego jest jednostką lotniczą przeznaczoną do realizacji zadań bojowych w ramach narodowego systemu obrony oraz sił zdolnych do przerzutu wysokiej gotowości NATO.

Eskadry Lotnicze realizują zadania zwalczania celów powietrznych, niszczenia obiektów naziemnych i nawodnych oraz wykonywania zadań lotniczych szczebla operacyjno - taktycznego.

 

ZADANIA

 

 

Obowiązek sporządzania przez Dowódcę 31. BLT  planu działalności i sprawozdania z planu działalności wynika z:

 

 

Plan działalności JW. 1156 oraz sprawozdania z Planu działalności JW. 1156 stanowią informację niejawną zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

go-up
Kontakt

31 Baza Lotnictwa Taktycznego
Silniki 1
61-325 Poznań Krzesiny
tel. 261548500
fax. 261548555
31blt.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP