31 Baza Lotnictwa Taktycznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt
31 Baza Lotnictwa Taktycznego
Silniki 1
61-325 Poznań Krzesiny
tel. 261548500
fax. 261548555
31blt.sekretariat@ron.mil.pl

 

 

 


Adres korespondencyjny:

31 Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. Silniki 1 (od osiedla Głuszyna)
61-325 Poznań
fax: +48  261 548 555


Dowódca 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego
płk pil. Łukasz Piątek
sekretariat: +48  261 548 500
31blt.sekretariat@ron.mil.pl


Zastępca Dowódcy 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego:
płk mgr inż. Radosław Śniegóła
Sekretariat Zastępcy Dowódcy: +48  261 548 600
31blt.sekretariat.zastepca@ron.mil.pl


Oficer Prasowy:
kpt. Robert Filipczuk
tel.: +48 519 038 244
31blt.rzecznik@ron.mil.plOFICER DYŻURNY
ZGRUPOWANIA JEDNOSTEK WOJSKOWYCH POZNAŃ - KRZESINY

tel.: +48  261 548 560


Sekcja Zamówienień Publicznych

tel./fax: +48  261 548 611
31blt.przetargi@ron.mil.pl 


Sprawy personalno-kadrowe proszę kierować:

31blt.sekcjapersonalna@ron.mil.pl

w zakresie:

- Szef Sekcji Personalnej: mjr Marcin WROŃSKI  tel.  261 548 666

- Oficer Sekcji Personalnej: por. Zbigniew BIELAT tel. 261 548 593

- Ćwiczenia w rezerwie: st. chor. szt. Leszek MROWIŃSKI tel. 261 548 510

- Powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerskim: p. Dariusz KOZŁOWSKI tel. 261 548 580

- Powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerskim: mł. chor. Andrzej SAKOWICZ tel. 261 547 625

- Powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych: plut. Ewelina BUDNIAK tel. 261 547 549

„Żołnierze rezerwy zainteresowani pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłaszają się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który ustala, czy żołnierz rezerwy spełnia warunki do powołania do służby w danym korpusie kadry zawodowej, a następnie umożliwia zainteresowanym zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej. Wojskowy komendant uzupełnień dokonuje analizy wolnych stanowisk służbowych w jednostkach wojskowych. Podstawa: § 10 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 45, poz. 265).”

- ofert pracy dla pracowników: p. Elżbieta GABRYELEWICZ,  tel. 261 547 548

31blt.rekrutacja@ron.mil.pl

 

  Kapelan 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego

 ks. Paweł Jaworski

tel. wojskowy 261 574414

tel. miejski 61 – 6628544

tel. kom. 606 368 744

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

31 Baza Lotnictwa Taktycznego
Silniki 1
61-325 Poznań Krzesiny
tel. 261548500
fax. 261548555
31blt.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP