31 Baza Lotnictwa Taktycznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Jednostka Wojskowa 1156 w Poznaniu zapewnia realizację praw osób, których dane dotyczą  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie takich danych.

W celu realizacji swoich uprawień min. w zakresie:

 •        prawa do cofnięcia zgody
 •        prawa do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
 •        prawa do usunięcia danych
 •        prawa do ograniczenia przetwarzania danych
 •        prawa dostępu do danych
 •        prawa do sprostowania danych
 •        prawa do przenoszenia danych

 można do nas napisać  lub zgłosić się osobiście.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

 

31blt.daneosobowe@ron.mil.pl

ul. Silniki 1 61-325 Poznań

 

Jeżeli w wykonywaniu swoich uprawnień osoby, których dane dotyczą występują do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań - nie będziemy mogli spełnić żądania w ciągu miesiąca poinformujemy o zamierzonym przedłużeniu terminu.

 

Jeżeli osoby, których dane dotyczą uznają że ich prawa do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy Rozporządzenia zostały naruszone, mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

31 Baza Lotnictwa Taktycznego
Silniki 1
61-325 Poznań Krzesiny
tel. 261548500
fax. 261548555
31blt.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP