31 Baza Lotnictwa Taktycznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PRACOWNIE KLUBU

PRACOWNIE KLUBU

 

 

PRACOWNIA MUZYCZNA

 

 

Prowadząca: mgr Marta Serediuk 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,

rozwijające m.in. wrażliwość muzyczną, poczucie rytmu, grę na instrumentach perkusyjnych.

Nauka gry na gitarze akordami dla rozpoczynających przygodę z instrumentem - dzieci od 10 roku życia.

 

 

 

 

 

 PRACOWNIA PLASTYCZNA

 

Prowadząca: Weronika Strzelczyk

 


odkrywanie i rozwijanie talentów plastycznych
nauka różnych technik plastycznych
zajęcia przeznaczone dla różnych grup wiekowych

 

(przedszkolnych, wczesnoszkolnych i młodzieży)

 

 

 

 

PRACOWNIA ARTYSTYCZNA

Prowadzący: mgr Rafał Nowak

 


artysta rzeźbiarz, absolwent ASP w Poznaniu, laureat wielu nagród artystycznych

dla starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum
doskonalenie zdolności manualnych  
nauka technik rzeźbiarskich (m.in. ceramika, drewno)

 

 

 

 

 

SKAUTING

Prowadzący: mgr Rafał NOWAK

Chłopięca drużyna skautowa "KRUKI"
z elementami drużyny rycerskiej i pracowni modelarskiej

Celem funkcjonowania grupy jest rozwój przez zabawę,
zaszczepiając chłopcom ideały takie jak: honor, braterstwo, prawda, rzetelność i pracowitość.


Drużyna liczy kilkunastu chłopców w wieku 8 do 10 lat i funkcjonuje w dwóch zastępach:
"Silnych Kruków" i "Walecznych Kruków"
 
 
 
 
PRACOWNIA TEATRALNO - KABARETOWA
felietonów radiowycvh, laureat wielu nagród artystycznych

zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej
rozwijanie zdloności aktorskich (gest, dykcja, ruch sceniczny)

 
 
 
 
 
WARSZTATY RECYTATORSKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Prowadzące: mgr Kornelia KWIATKOWSKA, mgr Anna WALCZAK


  


PRACOWNIA MODELARSKA

Prowadzący: Stanisław BASTIAN


instruktor modelarstwa z wieloletnim doświadczeniem
prowadzący zajęcia m.in. w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

zajęcia dla dzieci w wieku od 9 lat i młodzieży
rozwijanie kreatywności (tworzenie modeli i konstrukcji z różnych materiałów)
wspomaganie nauki przedmiotów ścisłych (obliczenia, rysunki, skalowanie) 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

31 Baza Lotnictwa Taktycznego
Silniki 1
61-325 Poznań Krzesiny
tel. 261548500
fax. 261548555
31blt.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP