31 Baza Lotnictwa Taktycznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PSYCHOLOG

 

 

PSYCHOLOG – KONSULTANT DOWÓDCY DS.PROFILAKTYKI PSYCHOLOGICZNEJ


pani Magdalena UŁAWSKA  
pani Daria NITSCHKE - KUKLA (zastępstwo pani Julita ŚWIST)

pani Magdalena CHOROŚ
Psycholog – konsultant dowódcy do spraw profilaktyki psychologicznej,

organizuje działalność psychologiczną w 31. BLT m.in. w zakresie pomocy, poradnictwa
i szkolenia psychologicznego.

W ramach diagnozy i pomocy psychologicznej prowadzikonsultacje i udziela poradżołnierzom, pracownikom wojska oraz członkom ich rodzin, pracuje w obszarze wsparcia psychologicznego i interwencji kryzysowej, uczestniczy w pracach doraźnie powoływanych zespołów interwencyjnych oraz pełni funkcję doradczą
i wspomaga dowódców wszystkich szczebli dowodzenia.

 

 

Psychologiczny Punkt Konsultacyjny JW 1156,

pom. nr 110 - 111 w budynku nr 58 (parter)

tel. 261 – 548 – 550

     
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

31 Baza Lotnictwa Taktycznego
Silniki 1
61-325 Poznań Krzesiny
tel. 261548500
fax. 261548555
31blt.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP