31 Baza Lotnictwa Taktycznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WOJSKOWA ASYSTA HONOROWA

Pogrzeby z wojskową asystą honorową:

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla państwa decyduje Minister ON, biorąc pod uwagę charakter zasług zmarłego. O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej:

 • dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;
 • kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;
 • kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;
 • żołnierzy w służbie czynnej;
 • byłych żołnierzy zawodowych;
 • szczególnie zasłużonych pracowników wojska;

decyduje dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości. Podejmując decyzję, dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych. Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w ceremonii pogrzebowej ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości.

Zgodnie z rozkazem dowódcy garnizonu Poznań, do realizacji przedsięwzięć związanych z ceremonialnym zabezpieczeniem uroczystości pogrzebowych upoważniony został komendant garnizonu. Asystę wojskową do zabezpieczenia uroczystości pogrzebowych stanowią:

 • drużyna honorowa w składzie dowódca oraz pięciu żołnierzy;
 • posterunek honorowy w składzie rozprowadzający i dwóch wartowników;
 • żołnierze do niesienia poduszek z odznaczeniami;
 • sygnalista i werblista.

Niezbędne dokumenty jakie należy posiadać składając wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej (do wglądu):

 • akt zgonu;
 • dokument stwierdzający, że zmarły spełnia warunki ujęte powyżej;
 • odznaczenia wraz z legitymacjami.

O udziale przedstawicieli orkiestry wojskowej w uroczystości pogrzebowej decyduje Dowódca Garnizonu Warszawa.

Kontakt oraz stosowne wnioski:

https://14wog.wp.mil.pl/pl/pages/wojskowa-asysta-honorowa-2020-01-07-7/

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

31 Baza Lotnictwa Taktycznego
Silniki 1
61-325 Poznań Krzesiny
tel. 261548500
fax. 261548555
31blt.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP